svasdssvasds

สมาคมทนายฯ ชี้ เดี่ยว 13 ไม่เข้าข่ายมีความผิด ประชาชนมีสิทธิวิจารณ์รัฐบาล

สมาคมทนายฯ ชี้ เดี่ยว 13 ไม่เข้าข่ายมีความผิด ประชาชนมีสิทธิวิจารณ์รัฐบาล

นรินท์พงศ์ จินาภักดิ์ นายกสมาคมทนายความแห่งประเทศไทย แสดงความคิดเห็นทางกฎหมาย การกระทำของ โน้ส อุดม แต้พานิช ในการวิจารณ์การทำงานของรัฐบาลในเดี่ยว 13 ไม่เข้าข่ายมีความผิด เพราะเป็นสิทธิเสรีภาพของประชาชนที่รัฐธรรมนูญให้การรับรอง

ยังคงเป็นกระแสดราม่าที่ร้อนแรง สำหรับ “เดี่ยว 13” ของ โน้ส อุดม แต้พานิช หลังจากบันทึกการแสดงดังกล่าว ได้เผยแพร่ใน Netflix โดยเฉพาะช่วงที่พูดถึงผู้นำรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา โมีการนำคำพูดดังกล่าวมาโพสต์ตามสื่อโซเชียลต่างๆ จนกลายเป็นไวรัล มีทั้งฝั่งที่ชื่นชม และฝั่งที่บอกรับไม่ได้  รวมถึงมีการกล่าวหาว่า เป็นให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ และขู่จะร้องเรียนเพื่อให้มีการตรวจสอบต่อไป   

ล่าสุดสมาคมทนายความแห่งประเทศไทย โดย นรินท์พงศ์ จินาภักดิ์ ในฐานะนายกสมาคมทนายความแห่งประเทศไทย ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นทางกฎหมายว่า การกระทำของโน้ส อุดม แต้พานิชใน เดี่ยว 13 ไม่เข้าข่ายมีความผิดทางกฎหมาย เพราะประชาชนมีสิทธิในการวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาล ซึ่งเป็นสิทธิที่ชอบธรรมตามรัฐธรรมนูญ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้  

ตามที่เกิดประเด็นเกี่ยวกับ การแสดงเดี่ยวไมโครโฟน 13 (เดี่ยว 13) ของคุณโน้ต อุดม แต้พานิช บางส่วน ที่เป็นการแสดงความคิดเห็นในเชิงวิพากษ์วิจารณ์ว่า การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ล้มเหลว ซึ่งก็มีประชาชนแสดงความคิดเห็น ทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย อันนำไปสู่ประเด็นที่มีบุคคลอ้างว่า การกระทำของ คุณโน้ต อุดม แต้พานิช ไร้เหตุผล ให้ข้อมูลอันเป็นเท็จต่อสาธารณชน และผิดกฎหมาย

สมาคมทนายฯ ชี้ เดี่ยว 13 ไม่เข้าข่ายมีความผิด ประชาชนมีสิทธิวิจารณ์รัฐบาล

บทความที่น่าสนใจ

สมาคมทนายความแห่งประเทศไทย ขอแสดงความคิดเห็นว่า ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560  มาตรา 34 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การพูด การเขียน การพิมพ์ การโฆษณา และการสื่อสารความหมายโดยวิธีอื่น การจำกัดเสรีภาพดังกล่าวจะกระทำมิได้

ฉะนั้น การแสดงของคุณโน้ต อุดม แต้พาณิช ดังกล่าวในเดี่ยว 13 เป็นเพียงแค่การแสดงความคิดเห็น การถ่ายทอดความรู้สึก และเป็นการวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของรัฐบาลที่ล้มเหลว หาใช่การแสดงข้อมูลอันเป็นเท็จ หรือการกล่าวหา ใส่ร้ายผู้อื่นให้ได้รับความเสียหายแต่อย่างใด

อีกทั้ง รัฐบาลหรือนายกรัฐมนตรี เป็นบุคคลสาธารณะที่ต้องยอมรับการวิพากษ์วิจารณ์ของประชาชนได้ ประกอบกับการแสดงความคิดเห็นดังกล่าว ยังสอดคล้องกับความรู้สึกของประชาชนที่เห็นด้วยส่วนใหญ่ ที่เป็นเจ้าของประเทศ เจ้าของอำนาจอธิปไตย ตลอดจนเป็นผู้เสียภาษีให้กับรัฐ ถือเป็นผู้มีส่วนได้เสียโดยตรง ที่ได้รับผลกระทบจากการทำงานของรัฐบาลที่ล้มเหลว ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ตลอดระยะเวลา 8 ปี ที่ผ่านมา จึงย่อมมีสิทธิตรวจสอบและวิพากษ์วิจารณ์

สมาคมทนายฯ ชี้ เดี่ยว 13 ไม่เข้าข่ายมีความผิด ประชาชนมีสิทธิวิจารณ์รัฐบาล

สมาคมทนายความแห่งประเทศไทย เห็นว่า รัฐบาลควรปล่อยให้ประชาชนได้มีการตรวจสอบและวิพากษ์วิจารณ์ การทำงานของรัฐบาลหรือนายกรัฐมนตรี ให้เป็นไปตามระบอบประชาธิปไตย ไม่ว่าจะเป็นการแสดงความคิดเห็นในรูปแบบใด และสำคัญที่สุด รัฐบาลหรือผู้มีอำนาจต้องไม่ใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือดำเนินคดีกับผู้ที่เห็นต่าง อันจะทำให้บ้านเมืองเข้าสู่ความขัดแย้ง และนำไปสู่การใช้ความรุนแรงแบบไม่จบสิ้น

กรณีดังกล่าว น่าจะเป็นประโยชน์และอุทาหรณ์ ให้เห็นว่า ความคิดเห็นที่แตกต่างของประชาชน เป็นเรื่องปกติและเป็นสิ่งที่สวยงามในระบอบประชาธิปไตย ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายที่เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็ตาม ซึ่งประชาชนเหล่านั้นสามารถอยู่ร่วมกันได้ภายใต้กฎหมายเดียวกัน มิได้สร้างความขัดแย้งหรือก่อให้เกิดความรุนแรงขึ้นในสังคมไทย เพราะเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นโดยสุจริตนั้นเป็นของประชาชนคนไทยทุกคน

ที่มา FB : สมาคมทนายความแห่งประเทศไทย

related