svasdssvasds

“ส.ส.ฐิติภัสร์” ค้านการเคหะฯ สร้างคอนโดมิเนียมริมทะเลสาบคลองจั่น

“ส.ส.ฐิติภัสร์” ค้านการเคหะฯ สร้างคอนโดมิเนียมริมทะเลสาบคลองจั่น

“ส.ส.ฐิติภัสร์” ค้านการเคหะฯ สร้างคอนโดมิเนียมริมทะเลสาบคลองจั่น จี้ทบทวน-ระงับ พร้อมแนะยึดประชาชนและชุมชนเป็นที่ตัวตั้งการมีส่วนร่วม

 น.ส.ฐิติภัสร์ โชติเดชาชัยนันต์ ส.ส. กทม. เขตบางกะปิ-วังทองหลาง พรรคพลังประชารัฐ เปิดเผยว่า ตนได้รับการร้องเรียนจากประชาชนในชุมชนคลองจั่น เขตบางกะปิ ที่ไม่เห็นด้วยกับการก่อสร้างคอนโดมิเนียม ในโครงการมิกซ์ยูสริมทะเลสาบคลองจั่น เพราะเพราะพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่สีเขียว ที่เป็นพื้นที่รองรับน้ำ และยังเป็นปอดให้กับคนกรุงเทพฯ

“ส.ส.ฐิติภัสร์” ค้านการเคหะฯ สร้างคอนโดมิเนียมริมทะเลสาบคลองจั่น

“ส.ส.ฐิติภัสร์” ค้านการเคหะฯ สร้างคอนโดมิเนียมริมทะเลสาบคลองจั่น

 

“ตนในฐานะผู้แทนของประชาชนขอร่วมคัดค้านโครงการดังกล่าว และขอให้การเคหะฯ ได้พิจารณาทบทวน ระงับการก่อสร้าง แล้วให้เริ่มดำเนินการใหม่ ซึ่งควรเอาประชาชนและชุมชนเป็นตัวตั้งในการมีส่วนร่วมในการออกแบบและพัฒนาสิ่งต่างๆ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของประชาชนที่แท้จริง” น.ส.ฐิติภัสร์ กล่าว

“ส.ส.ฐิติภัสร์” ค้านการเคหะฯ สร้างคอนโดมิเนียมริมทะเลสาบคลองจั่น

  “ส.ส.ฐิติภัสร์” ค้านการเคหะฯ สร้างคอนโดมิเนียมริมทะเลสาบคลองจั่น

 น.ส.ฐิติภัสร์ ยืนยันว่า ตนในฐานะที่เป็นผู้แทนราษฎร เห็นถึงความสำคัญของการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน โดยเฉพาะการมีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงแข็งแรง เป็นหลักแหล่ง เพราะที่อยู่อาศัยถือว่าเป็นปัจจัยพื้นฐานสำคัญที่จะนำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และลดความเหลื่อมล้ำในสังคม แต่การจะดำเนินการสิ่งใดควรจะนำเอาประชาชนและชุมชนเป็นตัวตั้งในการพิจารณา รวมถึงต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนและชุมชนได้มีส่วนร่วมในทุกกระบวนการ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งกับภาครัฐและประชาชน

related