svasdssvasds

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง "ธนกร-สุนทร-นริศ" เป็นรัฐมนตรีใหม่

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง "ธนกร-สุนทร-นริศ" เป็นรัฐมนตรีใหม่

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรี 3 ตำแหน่ง 'ธนกร' ผงาดเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกฯ พ่วง 'สุนทร' เด็กก๊วนปากน้ำนั่งช่วยเกษตรฯ 'นริศ' ตามคาด รมช.มหาดไทย

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่แต่งตั้งรัฐมนตรีตามตำแหน่งที่ว่างลง ภายหลัง ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า พ้นจากความเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและ สหกรณ์ เมื่อวันที่ 8 ก.ย. 2564 และนายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ลาออกจากตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2565

โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 158 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งรัฐมนตรี ดังต่อไปนี้ 

1.) นายธนกร วังบุญคงชนะ เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

2.) นายสุนทร ปานแสงทอง เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

3.) นายนริศ ขานุรักษ์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

โดยมีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ​ พลเอกประยุทธ์​ จันทร์โอชา​ นายกรัฐมนตรี​ ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ทั้งนี้นายธนกร จัดอยู่ในโควตาของพล.อ.ประยุทธ์ ขณะที่นายสุนทร เป็นโควตาของพรรคพลังประชารัฐ ในกลุ่ม ส.ส. ปากน้ำ โดยนายสุนทร เคยดำรงตำแหน่งรองนายก อบจ.สมุทรปราการ ถือเป็นสายตรงของนายชมน์สวัสดิ์ อัศวเหม แกนนำกลุ่มปากน้ำ

 

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง "ธนกร-สุนทร-นริศ" เป็นรัฐมนตรีใหม่

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง "ธนกร-สุนทร-นริศ" เป็นรัฐมนตรีใหม่

related