svasdssvasds

เช็กเลย จุดฉีดวัคซีนโควิดฟรี กทม.และต่างจังหวัด ลดเจ็บป่วยรุนแรงเสียชีวิต

เช็กเลย จุดฉีดวัคซีนโควิดฟรี  กทม.และต่างจังหวัด ลดเจ็บป่วยรุนแรงเสียชีวิต

เช็กเลย! จุดฉีดวัคซีนโควิดฟรี ในเขต กทม. และต่างจังหวัด ลดการเจ็บป่วยรุนแรงและเสียชีวิต สำหรับเด็กและผู้ใหญ่เดือนธันวาคม 2565

กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ขอเชิญชวนให้ประชาชนร่วมฉีดวัคซีนโควิด-19 เพื่อป้องกันการเจ็บป่วยรุนแรงและเสียชีวิต โดยสามารถเข้ารับบริการกับหน่วยงานภายใต้สังกัดกรมการแพทย์ ได้รวม 14 แห่ง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

เขตกรุงเทพมหานคร 

1.โรงพยาบาลราชวิถี 

-เปิดให้บริการวันจันทร์ - วันพฤหัสบดี (เวลาราชการ) 

-ทุกวันศุกร์ เวลา 8.30-15.00 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ) 

-โทร. 02 206 2900

 

2.โรงพยาบาลเลิดสิน เขตบางรัก กทม.

-เปิดให้บริการวันจันทร์-วันศุกร์  ตั้งแต่เวลา 13.00-15.00 น.

-โทร. 02 353 9655

 

3.โรงพยาบาลสงฆ์ เขตราชเทวี กทม.

-เปิดให้บริการวันจันทร์ -วันศุกร์ (ในเวลาราชการ)

-โทร. 02 640 9537

 

4.สถาบันประสาทวิทยา เขตราชเทวี กทม.

-เปิดให้บริการวันจันทร์ -วันศุกร์ (ในเวลาราชการ) 

-โทร. 02 306 9899 


5.สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เขตราชเทวี กทม. 

-เปิดให้บริการวันจันทร์ -วันศุกร์ เวลา 13.00-15.00 น. (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)


6.สถาบันโรคผิวหนัง อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ กทม.

-เปิดให้บริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์สีม่วง และไฟเซอร์สีส้ม

-วันจันทร์ -วันศุกร์ เวลา 9.00-15.00  น. (ในเวลาราชการ) และวันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2565 เวลา 9.00-15.30 น.

โทร. 02-354-5222

 

7.สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เขตราชเทวี กทม.

-วันจันทร์ -วันพฤหัสบดี (ในเวลาราชการ) ให้บริการวัคซีนสำหรับเด็กอายุ 6 เดือน -4  ปี และอายุ 5-11 ปี

-วันศุกร์ (ในเวลาราชการ) ให้บริการฉีดวัคซีนอายุ 6 เดือน -4 ปี , 5 -11 ปี และ 12-17 ปี 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

8.โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี เขตคันนายาว กทม.

-ให้บริการวันที่ 6-29 ธันวาคม 2565 (เว้นวันหยุดราชการ)

-เด็ก อายุ 12 ปีขึ้นไป    วันจันทร์-วันศุกร์ (9.00-12.00 น.) 

-เด็ก อายุ 5-11  ปี         วันจันทร์ ( 13.00-16.00 น.)

-เด็กอายุต่ำกว่า 5  ปี      วันศุกร์  (13.00-16.00 น.) 

-โทร. 02 548 1000 

 

จุดให้บริการในต่างจังหวัด

9.สถาบันโรคทรวงอก จ.นนทบุรี 

-เปิดให้บริการทุกวันศุกร์ เวลา 9.00-15.00 น.

-โทร. 02 547 0999 ต่อ 30180-30181

 

10.สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพแห่งชาติ จ.นนทบุรี

-เปิดให้บริการทุกวันอังคาร เวลา 13.00-16.30 น.

-โทร. 02 591 4242

 

11.โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) จ.นครปฐม 

-ให้บริการฉีดวัคซีน วันจันทร์ -วันศุกร์ (ในเวลาราชการ) 

-โทร. 034 388700

 

12.โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี จ.ปทุมธานี 

-ให้บริการฉีดวัคซีน วันจันทร์ -วันศุกร์ (ในเวลาราชการ) 

 

13.สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.) จ.ปทุมธานี 

-ให้บริการฉีดวัคซีนวันจันทร์ และ วันศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น. 

 

14.โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี จ.ชลบุรี 

-เปิดให้บริการฉีดวัคซีนวันจันทร์ -ศุกร์ (13.00-15.00 น.)ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ 

-โทร. 038-455456

 

เช็กเลย จุดฉีดวัคซีนโควิดฟรี  กทม.และต่างจังหวัด ลดเจ็บป่วยรุนแรงเสียชีวิต

related