svasdssvasds

คุณนิลวรรณ ปิ่นทอง คือใคร ประวัติ บรรณาธิการ "สตรีสาร" ต้นแบบคนสื่อคุณภาพ

คุณนิลวรรณ ปิ่นทอง คือใคร ประวัติ บรรณาธิการ "สตรีสาร" ต้นแบบคนสื่อคุณภาพ

เปิดประวัติ คุณนิลวรรณ ปิ่นทอง คือใคร อดีตบรรณาธิการ "สตรีสาร" และ "ดรุณสาร" ผู้ผลิตสื่อคุณภาพที่เหมาะกับผู้อ่านที่เพศทุกวัย Google ยกย่องเชิดชูเกียรติ 5 ปี ครบรอบการจากไปของเธอ

คุณนิลวรรณ ปิ่นทอง คือใคร ประวัติ บรรณาธิการ "สตรีสาร" ต้นแบบคนสื่อคุณภาพ

Google Doodle แคมเปญเฉลิมฉลองของแพลตฟอร์มเสิร์ชเอนจินชื่อดังยกย่อง "คุณนิลวรรณ ปิ่นทอง" นักเขียนและบรรณาธิการหญิงชาวไทย อดีตนายกสมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทย เจ้าของรางวัลแมกไซไซ สาขาบริการประชาชน พ.ศ. 2564 เพื่อระลึกถึงในวันครบรอบวันเกิด 6 ธันวาคม 2565 

คุณนิลวรรณ ปิ่นทอง คือใคร ประวัติ บรรณาธิการ "สตรีสาร" ต้นแบบคนสื่อคุณภาพ

คุณนิลวรรณ ปิ่นทอง ผู้ทรงคุณวุฒิวงการสื่อสารมวลชนประเภทหนังสือ หรือนิตยสาร อดีตบรรณาธิการนิตยสารชื่อดังในอดีตอย่าง "สตรีสาร" สื่อสิ่งพิมพ์ยอดนิยมในอดีตที่ให้ประโยชน์แก่ผู้อ่านทุกเพศทุกวัย นอกจากนี้ยังมีความบันเทิงในเล่มที่ผู้อ่านติดตามอย่างใกล้ชิด อาทิ นิยายดาวพระศุกร์, ดอกโศก, ผู้กองยอดรัก, ผู้ใหญ่ลีกับนางมา ฟ้าจรดทราย ฯลฯ

 

 

คุณนิลวรรณ ปิ่นทอง คือใคร ประวัติ บรรณาธิการ "สตรีสาร" ต้นแบบคนสื่อคุณภาพ

ประวัติ คุณนิลวรรณ ปิ่นทอง จบการศึกษาชั้นมัธยม 6 จากโรงเรียนเบญจมราชาลัย จากนั้นได้เข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ จนได้วุฒิ ป.ป. แล้วจึงสอบเข้าศึกษาต่อในคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จบรุ่นที่ 4 เมื่อปี พ.ศ. 2477 

คุณนิลวรรณ เริ่มต้นการทำงานในอาชีพครูสอนหนังสืออยู่ประมาณ 1 ปี จากนั้นจึงย้ายไปรับราชการในกรมโฆษณาการอยู่ 9 ปี จึงลาออกเมื่อปี 2471 และหันมาทำงานด้านบรรณาธิการ และรับหน้าที่เป็นบรรณาธิการนิตยสาร “สตรีสาร” เมื่อปี 2492 หลังจากนั้นจึงเปิด "ดรุณสาร" นิตยสารสำหรับเยาวชน รวมถึง "สัปดาห์สาร" สื่อที่รวมข่าวสารหรือเรื่องราวที่ผู้คนสนใจในชีวิตประจำวัน โดยรับหน้าที่เป็นบรรณาธิการทั้งสามเล่ม

คุณนิลวรรณ ปิ่นทอง คือใคร ประวัติ บรรณาธิการ "สตรีสาร" ต้นแบบคนสื่อคุณภาพ

นอกจากความนิยมในหมู่ผู้อ่าน นิตยสารสตรีสารยังได้รับรางวัลพระเกี้ยวทองคำ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในฐานะนิตยสารที่ส่งเสริมภาษาไทยดีเด่น เมื่อปี 2530 และได้ดำเนินกิจการต่อมาจนถึงปี 2537 จึงได้ปิดตัวลงโดยบรรณาธิการตั้งใจ เนื่องจากมองว่ารูปแบบการเสพสื่อของประชาชนจะเปลี่ยนแปลงไป

 

 

Cr. Facebook @อ่านอีกครั้งก็ยังชอบ #Always Enjoy Reading It Again

ทั้งนี้ คุณนิลวรรณ ปิ่นทอง ทำหน้าที่บรรณาธิการสตรีสารยาวนานถึง 48 ปี จนได้ชื่อว่าเป็น "คุณย่า บก." นอกจากนี้ยังเคยดำรงตำแหน่งนายกสมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เคยได้รับรางวัลแมกไซไซ สาขาบริการประชาชน จากมูลนิธิแมกไซไซ ประเทศฟิลิปปินส์ เมื่อปี 2504  และได้รับปริญญา อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต (กิตติมศักดิ์) เมื่อปี 2517  

 

 

 

Cr. sriburapha.net , Silpakorn University

related