svasdssvasds

เช็กเลย เลือกตั้ง66 เขตไหนมี ส.ส. กี่คน ตามฐานข้อมูลราษฎรปี65 ทั่วประเทศ

เช็กเลย เลือกตั้ง66 เขตไหนมี ส.ส. กี่คน ตามฐานข้อมูลราษฎรปี65  ทั่วประเทศ

เช็กเลย "เลือกตั้ง66" กกต.เปิดจำนวน ส.ส. 400 เขต ทั่วไทย จังหวัดไหน มี ส.ส. กี่คน ตามฐาน "ข้อมูลราษฎรปี65" 77 จังหวัดทั่วประเทศ

7 มกราคม 2566  มีรายงานว่า การเตรียมความพร้อมของคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ในการรับ"ศึกเลือกตั้ง66" คืบหน้าตามลำดับ โดยภายหลัง สำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้มีประกาศสำนักทะเบียนกลาง เรื่องจำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565  ตามมาตรา 45 พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร 2534 ประกาศจำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักรตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร  แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆแล้วนั้น ยังได้มีการนำเสนอข้อมูลดังกล่าวไปยังสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)  เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลคำนวณส.ส.

ทั้งนี้ จากฐานข้อมูลราษฎร  ตามที่ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย นำเสนอ ต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ใช้ฐานข้อมูลราษฎร ประจำปี 2565  ใน 77 จังหวัดทั่วประเทศ จำนวนราษฎร 66,090,475  คน  ทำให้มีการคำนวณ จำนวน ส.ส. 400 คน  คิดในอัตราเฉลี่ยประชากร 165,226,1875 คน  ต่อ ส.ส. 1 คน 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

โดยปรากฎตารางการคำนวน ส.ส. ตามรัฐธรรมนูญ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1 ) พ.ศ. 2564  เรียงตามเศษ ราษฎรที่มากสุด  ข้อมูลราษฎร ณ  วันที่ 31 ธันวาคม 2565  เป็นดังนี้

ตารางการคำนวน ส.ส. ตามรัฐธรรมนูญ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1 ) พ.ศ. 2564  เรียงตามเศษ ราษฎรที่มากสุด  ข้อมูลราษฎร ณ  วันที่ 31 ธันวาคม 2565

เลือกตั้งปี66

ตารางการคำนวน ส.ส. ตามรัฐธรรมนูญ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1 ) พ.ศ. 2564  เรียงตามเศษ ราษฎรที่มากสุด  ข้อมูลราษฎร ณ  วันที่ 31 ธันวาคม 2565

เช็กเลย เลือกตั้ง66 เขตไหนมี ส.ส. กี่คน ตามฐานข้อมูลราษฎรปี65  ทั่วประเทศ

เช็กเลย เลือกตั้ง66 เขตไหนมี ส.ส. กี่คน ตามฐานข้อมูลราษฎรปี65  ทั่วประเทศ

เช็กเลย เลือกตั้ง66 เขตไหนมี ส.ส. กี่คน ตามฐานข้อมูลราษฎรปี65  ทั่วประเทศ

อนึ่ง ก่อนหน้านี้ "นายแสวง บุญมี" เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต. )  เคยระบุว่าการแบ่งเขตเลือกตั้งภายหลังกระทรวงมหาดไทยได้ประกาศฐานข้อมูลราษฎรประจำปี 2565 แล้ว วิธีการคำนวณส.ส.เขตจะคิดจากจำนวนประชากรที่มีสัญชาติไทย หารด้วยจำนวนเขตเลือกตั้ง ตามระบบแบ่งซึ่งการเลือกตั้งครั้งนี้ หากไม่มีอะไรผิดพลาดจะมีส.ส.เขตทั้งสิ้น 400 เขต คิดเป็นสัดส่วนจำนวนราษฎร 162,766 คน ต่อ ผู้แทนฯ 1 คน  

โดยมีหลักเกณฑ์อื่นๆดังนี้คือ

  • จังหวัดที่มีประชากรน้อยกว่านี้ ให้มี ส.ส. เลย 1 คน โดยทั้งจังหวัดถือเป็นหนึ่งเขตเลือกตั้ง
  • จังหวัดที่มีประชากรเกินจำนวนนี้ ให้มี ส.ส. ได้ 1 คน ทุกๆ จำนวนราษฎรที่ถึงเกณฑ์
  • ถ้าจัดสรรตาม 2 ข้อแรกแล้ว ส.ส. ยังไม่ครบ 400 คน จังหวัดที่เหลือเศษจำนวนประชากรมากที่สุดจากข้อ 2 ได้ ส.ส. เพิ่ม 1 คน เรียงลำดับไปเรื่อยๆ
  • การแบ่งเขตเลือกตั้งภายในจังหวัด ต้องจัดให้แต่ละเขตมีจำนวนประชากรใกล้เคียงกัน
  • อยู่ในอำเภอเดียวกัน แต่คนละตำบล อาจอยู่คนละเขตเลือกตั้งก็ได้

ข้อมูลจาก : nation 

related