svasdssvasds

เริ่มแล้ววันนี้ ตัดคะแนนใบขับขี่ ขับรถผิดกฏ ยึดใบขับขี่ห้ามขับรถทุกประเภท

เริ่มแล้ววันนี้ ตัดคะแนนใบขับขี่  ขับรถผิดกฏ ยึดใบขับขี่ห้ามขับรถทุกประเภท

เริ่มแล้ว 9 ม.ค. นี้ "ตัดคะแนนใบขับขี่" ขับรถผิดกฏจราจรถูกตัดเหลือ 0 แต้ม ถูกพักใช้ใบขับขี่และห้ามขับรถทุกประเภท 90 วันหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต

เพจฟซบุ๊ก ตำรวจสอบสวนกลาง ได้ออกมาโพสต์เตือนคนใช้รถใช้ถนนถึงกรณีที่จะมีการตัดแต้มใบขับขี่สำหรับผู้ทำผิดกฎจราจร โดยระบุว่า...เริ่ม (9 ม.ค.66) “ตัดคะแนนใบขับขี่”

ระบบตัดคะแนนความประพฤติ หรือ “ตัดคะแนนใบขับขี่” เป็นมาตรการที่จะช่วยเสริมสร้างวินัยจราจร เเละลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน โดยมีผลบังคับใช้ในวันที่ 9 มกราคม 2566 ซึ่งตามระเบียบกำหนดให้ผู้ที่มีใบขับขี่ มีคะแนนความประพฤติคนละ 12 คะแนน ไม่ว่าจะมีใบขับขี่กี่ชนิดก็ตาม และจะถูกตัดคะแนนความประพฤติตั้งแต่ 1-4 คะแนน หากกระทำความผิดตามกฎจราจร 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

สำหรับคะแนนที่ถูกตัดไป จะได้รับคืนเมื่อครบกำหนด 1 ปี นับแต่วันที่กระทำผิด เว้นแต่กรณีที่ถูกตัดเหลือ 0 คะแนน จะได้รับคืนเมื่อพ้นกำหนดถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ แต่จะได้รับคืนเพียง 8 คะแนน โดยสามารถตรวจสอบคะแนนได้จาก

  • เว็บไซต์ PTM E-ticket (https://ptm.police.go.th/)
  • แอปพลิเคชันเป๋าตัง
  • ช่องทางอื่นๆ ตามที่กองบังคับการตำรวจจราจร และกรมการขนส่งทางบกกำหนด

 

เริ่มแล้ววันนี้ ตัดคะแนนใบขับขี่  ขับรถผิดกฏ ยึดใบขับขี่ห้ามขับรถทุกประเภท

ช่องทางการตรวจสอบคะแนน

1. เว็บไซต์ E-Ticket PTM ซึ่งพัฒนาโดยธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สามารถตรวจสอบใบสั่งค้างชำระ จ่ายค่าปรับ ตรวจสอบคะแนนความประพฤติ และตรวจสอบสถานะใบขับขี่

2.แอปพลิเคชัน ขับดี (KHUB DEE) ซึ่งพัฒนาโดย NT เพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสาร และตรวจสอบใบสั่งค้างชำระ และคะแนนความประพฤติ และดำเนินการด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขับขี่อันเป็นประโยชน์ต่าง ๆ ที่ทันสมัย

3.แอปพลิเคชันเป๋าตัง ให้บริการชำระค่าปรับผ่านระบบออนไลน์

related