svasdssvasds

เป็นทรัพย์แผ่นดิน! ทวี สอดส่อง แฉ ศักดิ์สยาม ชิดชอบ จำหน่ายที่ดินเขากระโดง

เป็นทรัพย์แผ่นดิน! ทวี สอดส่อง แฉ ศักดิ์สยาม ชิดชอบ จำหน่ายที่ดินเขากระโดง

พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง แฉเดือด นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ กรณี ที่ดินการรถไฟเขากระโดง จำนวน 5,083 ไร่ ชี้เป็นการจำหน่ายทรัพย์สินของแผ่นดิน และมองว่าเหตุผลที่อีกฝ่ายชี้แจงนั้น "ฟังไม่ขึ้น"

เป็นทรัพย์แผ่นดิน! ทวี สอดส่อง แฉ ศักดิ์สยาม ชิดชอบ จำหน่ายที่ดินเขากระโดง

17 ก.พ. 2566 พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาชาติ กล่าวถึง นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กรณี ชี้แจงต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรในการอภิปรายทั่วไป ตามมาตรา 152 ถึงปัญหาที่ดินเขากระโดง จ.บุรีรัมย์ ระบุ "ตนมองว่าเหตุผลฟังไม่ขึ้น" คือ กรณี ที่ดินสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ที่ดินการรถไฟเขากระโดง จำนวน 5,083 ไร่ ที่นายศักดิ์สยาม รับว่าไม่มีในสารบบสินทรัพย์ของการรถไฟ โดยอ้างว่าเป็นมาตรฐานทางบัญชี คือ จำหน่ายออกจากสินทรัพย์ของรัฐไป นั้น มีความขัดแย้งกับข้อเท็จจริงและหลักฐาน เพราะเรื่องที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทย

ข่าวที่น่าสนใจ

เป็นทรัพย์แผ่นดิน! ทวี สอดส่อง แฉ ศักดิ์สยาม ชิดชอบ จำหน่ายที่ดินเขากระโดง

โดยกรณีที่มีข้อพิพาทเกี่ยวกับการแย่งกรรมสิทธิ์ ในที่ดินกรณีเดียวกันกับที่ดินรถไฟเขากระโดง คือ ที่บริเวณบ้านโพธิ์มูล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี มีการออกโฉนด เนื้อที่ประมาณ 28 ไร่เศษ พบว่า มีการพิพาทฟ้องคดีกับประชาชน ตามคดีแพ่งหมายเลขดำที่ พE84/2564  เลขแดงที่ 479/2565 พิพากษา เมื่อวันที่ 9 พ.ย. 2565 พล.ท.บรรเทา ใยเกตุ ที่ 1 กับพวกรวม 4 คน จำเลย พิพากษาให้เพิกถอนโฉนด ขับไล่ ที่ดินจำนวน 28 ไร่ และให้ชำระค่าเสียหาย จำนวน 8,798,700 บาท แต่การรถไฟแห่งประเทศไทย สามารถขึ้นบัญชีในสารบบได้

ทั้งนี้ ในทางกลับกัน ที่ดินรถไฟเขากระโดง (ทรัพย์สินของแผ่นดิน) นี้ ซึ่งปรากฏหลักฐานชัด ทั้งมีการพิสูจน์กันที่ศาลยุติธรรม จนถึงศาลฎีกา และคดีถึงที่สุดแล้ว ตามคำพิพากษาฏีกาที่ 842-876/2560,คำพิพากษาฎีกาที่ 8027/2561 และคำสั่งศาลฎีกาที่ ครพ 2205/2564 จึงเป็นที่ยุติว่าที่ดินบริเวณเขากระโดง ตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 5,083 ไร่ เป็นกรรมสิทธิ์ของการรถไฟฯ พิพากษาให้ขับไล่ รื้อถอน และให้ราษฎรชดใช้ค่าเสียหายให้กับการรถไฟแห่งประเทศไทย อีกด้วย

เป็นทรัพย์แผ่นดิน! ทวี สอดส่อง แฉ ศักดิ์สยาม ชิดชอบ จำหน่ายที่ดินเขากระโดง

"เหตุใดมาบอกว่า ไม่แน่ใจว่าที่ดินเขากระโดง เป็นที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทย และยังต้องมีการพิสูจน์อะไรอีก ทำไมกรณีที่เกิดขึ้นกับที่ดินรถไฟที่อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ศาลยังไม่พิพากษาถึงที่สุดด้วยซ้ำ การรถไฟแห่งประเทศไทย ก็สามารถขึ้นบัญชีในสารบบได้" พ.ต.อ.ทวี กล่าว 

 

พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง ยังกล่าวอีกว่า โดยกรรมสิทธิ์ในที่ดินการรถไฟฯ เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินจะเปลี่ยนมือได้ต้องกระทำเป็นกฎหมายผ่านรัฐสภา โดย พ.ร.บ. เท่านั้น ตามมาตรา 6 (2) พ.ร.บ.จัดวาง การรถไฟแลทางหลวง พ.ศ.2464 “ห้ามไม่ให้เอกชนหรือบริษัทใด ๆ หวงห้ามหรือถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินรถไฟ หรืออสังหาริมทรัพย์อย่างอื่น เว้นไว้แต่จะได้มีประกาศกระแสพระบรมราชโองการเป็นพิเศษว่าทรัพย์นั้น ๆ ได้ขาดจากเป็นที่ดินรถไฟแล้ว” ส่วนข้ออ้างอื่นๆ แม้ข้ออ้างของผู้ว่าการรถไฟฯ ก็ฟังไม่ขึ้น

 

เพราะมิใช่เหตุผลตามกฎหมาย แต่ในทางตรงกันข้าม ความเห็นงบการเงินที่ สตง. ตรวจ พบว่างบการเงินการรถไฟแห่งประเทศไทย ปี 2564 ได้แสดงความเห็น แบบมีเงื่อนไข” คือ งบการเงินไม่ถูกต้อง ในเรื่องที่ดินและทรัพย์สิน ที่ดินจำนวน 5,083 ไร่ นี้  คำพิพากษาตั้งแต่ปี 2560 ที่ผ่านมาแล้ว 6 ปี ว่าที่ดินแปลงนั้นเป็นของการรถไฟฯ แสดงถึงความไม่สุจริต

 

 

Cr. Nationtv.tv

related
logo-pwa

เพิ่ม Spring News

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด