svasdssvasds

"กรมอุตุฯ" เตือนเตรียมรับมือพายุฤดูร้อน 12-14 มี.ค. นี้ ลมแรงฝนฟ้าคะนอง

"กรมอุตุฯ" เตือนเตรียมรับมือพายุฤดูร้อน 12-14 มี.ค. นี้  ลมแรงฝนฟ้าคะนอง

กรมอุตุนิยมวิทยา เตือน 'พายุฤดูร้อน' ในไทย ช่วง 12 - 14 มีนาคม 66 พื้นที่เฝ้าระวัง เหนือ อีสาน กลาง ตะวันออกและกทม. ระวังพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง ลูกเห็บตกและฟ้าผ่า เกิดขึ้นได้

วันที่ 8 มี.ค. 2566 กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศ ประกาศ  เรื่อง 'พายุฤดูร้อน' บริเวณประเทศไทย ฉบับที่ 1 (71/2566) มีผลกระทบในช่วงวันที่ 12 - 14 มีนาคม 2566

ในช่วงวันที่ 12 - 14 มีนาคม 2566 บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ในขณะที่ประเทศไทยมีอากาศร้อน ประกอบกับคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคเหนือ

ลักษณะเช่นนี้จะทำให้ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น โดยมีลักษณะของ พายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และมีลูกเห็บตก บางพื้นที่ รวมถึงมี ฟ้าผ่า เกิดขึ้นได้ จึงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายดังกล่าวที่อาจจะเกิดขึ้น โดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง สำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วย

จึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจาก กรมอุตุนิยมวิทยา และสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์ กรมอุตุนิยมวิทยา หรือที่ 0-2399-4012-13 และ 1182 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

\"กรมอุตุฯ\" เตือนเตรียมรับมือพายุฤดูร้อน 12-14 มี.ค. นี้  ลมแรงฝนฟ้าคะนอง

 

related