svasdssvasds

เนชั่น เปิด Road to The Future เลือกตั้ง 66 อนาคตประเทศไทย โพลเจาะ 400 เขต แม่นยำ

เนชั่น เปิด Road to The Future เลือกตั้ง 66 อนาคตประเทศไทย  โพลเจาะ 400 เขต แม่นยำ

‘เนชั่น ระดมสรรพกำลัง ครั้งใหญ่ ประกาศโครงการ “Road to The Future : เลือกตั้ง 66 อนาคตประเทศไทย” จัดทำโพลเจาะลึก 400 เขตเลือกตั้ง ความแม่นยำระดับ 97% ผนึก 10 สื่อในเครือ เคลื่อนทัพร่วมวางอนาคตประเทศ

เนชั่น กรุ๊ป ยกทัพสื่อในเครือ ร่วมเกาะติดวันชี้ชะตาอนาคตประเทศไทย กางโรดแมปจัดโครงการใหญ่ “Road to The Future : เลือกตั้ง 66 อนาคตประเทศไทย” ปูพรม 360 องศา รวมทุกภาคส่วน  ขับเคลื่อนอนาคตประเทศไทย

เครือเนชั่น ประกาศความพร้อม กางยุทธศาสตร์ผนึกกำลังสื่อในเครือ ร่วมกับ ภาคีพันธมิตรชั้นนำระดับประเทศ แถลงข่าวความร่วมมือโครงการ “Road to The Future : เลือกตั้ง 66 อนาคตประเทศไทย” ทั้งนี้ เพราะ ‘การเลือกตั้ง’ ของประเทศไทย ที่จะเกิดขึ้นในเดือน พ.ค. นี้  ถือว่าเป็นอีกจุดเปลี่ยนสำคัญของประเทศไทย ทั้งนี้ หลังจากทั่วโลกเพิ่งผ่านจุดวิกฤต โควิด -19 ส่งผลให้ โครงสร้างสังคม เศรษฐกิจและวิถีชีวิต เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ประเทศไหน เข้าใจ ปรับตัว วางกลยุทธ์ ได้เร็ว และตรงจุด ย่อมได้เปรียบในการแข่งขัน บ่งชี้ความอยู่รอดของประเทศ 

‘Geopolitics’ เป็นอีกตัวแปร และความท้าทายของผู้นำทั่วโลก ว่าจะวางกลยุทธ์อย่างไร ในภาวะภูมิรัฐศาสตร์ โลกแบ่งขั้ว 

‘Sustainability’ ทั้งโลกกำลังเคลื่อนมาทางนี้ ทุกประเทศ ถูกกดดัน ให้ปรับตัว วางกติกา ซึ่งเป็นพันธกิจของภาครัฐและเอกชน ต้องเข้าใจและทำงานร่วมกัน 

‘เนชั่น เปิด Road to The Future เลือกตั้ง 66 อนาคตประเทศไทย  โพลเจาะลึกทั้ง 400 เขต

สำหรับ โครงการ “Road to The Future: เลือกตั้ง 66 อนาคตประเทศไทย” จึงเป็นมากกว่าการเลือกตั้ง เพราะการเลือกตั้ง ครั้งนี้ เป็นการกำหนดอนาคตประเทศ 

ทั้งนี้ จะเป็นความร่วมมือระหว่าง สถาบันสื่อมืออาชีพ สถาบันวิชาการชั้นนำของประเทศ คณาจารย์และนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญในด้านการวิเคราะห์บิ๊กเดต้า องค์กรอิสระ และภาคเอกชน ที่เล็งเห็นปัญหาและตระหนักถึงผลลัพธ์ของการเลือกตั้งครั้งนี้ว่ามีความสำคัญอย่างยิ่ง  พร้อมแสดงเจตนารมย์ในการเป็นสื่อกลางสนับสนุนการเมืองสุจริต รวมพลังขับเคลื่อนอนาคตประเทศไทยให้ดียิ่งกว่า 

ด้าน ฉาย บุนนาค ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เนชั่น กรุ๊ป กล่าวว่า หมุดหมายสำคัญในโครงการ ‘Road to The Future : เลือกตั้ง 66 อนาคตประเทศไทย’ เป้าหมายไม่ใช่แค่รายงานข่าวว่าการเลือกตั้งจะเป็นอย่างไร แต่เนชั่นต้องการสื่อให้เห็นว่าการเลือกตั้งครั้งนี้จะเป็นตัวกำหนดอนาคตประเทศ สู่การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ

‘เนชั่น เปิด Road to The Future เลือกตั้ง 66 อนาคตประเทศไทย  โพลเจาะลึกทั้ง 400 เขต

‘เนชั่น เปิด Road to The Future เลือกตั้ง 66 อนาคตประเทศไทย  โพลเจาะลึกทั้ง 400 เขต

เครือเนชั่น ในฐานะองค์กร ‘สื่อ’ ที่มีศักยภาพในด้านการสื่อสาร จึงต้องทำหน้าที่อย่างเข็มแข็ง นำเสนอข้อมูลให้หลากหลาย ข่าวสารที่ถูกต้องที่สุด และออกสู่สาธารณชนมากที่สุด ตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งจนถึงวันเลือกตั้ง เพื่อเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจของสังคม อันมีหน้าที่ ‘ร่วมกัน’ กำหนดชะตากรรมของตัวเองและประเทศชาติ ขณะเดียวกันก็ต้องสร้างแนวร่วมอันเข้มแข็ง จับมือกับภาคีพันธมิตรผนึกกำลังขับเคลื่อนให้การเลือกตั้งสุจริต อยู่ภายใต้กฎกติกา เพราะถ้าการเลือกตั้งไม่อยู่ในกติกา ไม่ยุติธรรม มีการเล่นนอกระบบประชาธิปไตย อาจก่อให้เกิดเหตุอุบัติเหตุทางการเมืองขึ้นได้ตลอดเวลา ทำให้ประเทศถอยหลัง ไม่พัฒนาไปข้างหน้า

 

“การเลือกตั้งไม่ใช่เรื่องของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง แต่เป็นสิ่งที่คนไทยทุกคนพึงตระหนักรู้ ว่าการเลือกตั้งครั้งนี้จะเป็นตัวกำหนดชะตากรรมชีวิตของตนเองและอนาคตของประเทศชาติ รวมถึงลูกหลานของเราในภายภาคหน้า” ฉาย บุนนาค ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เนชั่น กรุ๊ปเปิดเผย  

 

โครงการนี้ เนชั่น ได้ลงทุนในเรื่องของโพล, Data Visualization และการซื้อสื่อนอกบ้าน (OOH media) เพื่อให้การนำเสนอข้อมูลเลือกตั้งในครั้งนี้ เชื่อถือได้มากที่สุด ลึกที่สุด เข้าถึงสาธารณชนมากที่สุด เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสตัดสินใจที่ดีที่สุด 

ฉาย บุนนาค ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เนชั่น กรุ๊ป ให้ความเห็นว่า การที่เนชั่นต้องจับมือรวมกับสื่อนอกบ้าน (OOH media) นั้น เป็นเพราะการมีเครือข่ายรวมกันนั้น เป็นเรื่องสร้างสรรค์ และจะทำให้ ประชาชนได้ข้อมูลที่เข้าถึงง่ายที่สุด ครอบคลุมที่สุด และอยู่บนแพลตฟอร์มที่เข้าถึงง่ายที่สุด 

‘เนชั่น เปิด Road to The Future เลือกตั้ง 66 อนาคตประเทศไทย  โพลเจาะลึกทั้ง 400 เขต

ขณะที่ วีระศักดิ์ พงศ์อักษร บรรณาธิการอำนวยการในเครือเนชั่น และ บรรณาธิการบริหารกรุงเทพธุรกิจ เผยว่า การเลือกตั้งเป็นตัวแปรหนึ่ง ในการกำหนดชะตากรรม กำหนดอนาคตของประเทศ ดังนั้นจึงมีความสำคัญ จึงทำให้ เนชั่น ให้ความสำคัญต่อเรื่องนี้ โดย เนชั่นในฐานะที่เป็นสถาบันสือ จะกลั่นกรองออกมาเป็น "เนชั่นวิเคราะห์" โดยได้จากมุมมองของผู้สื่อข่าวของบก. 

วีระศักดิ์ พงศ์อักษร บรรณาธิการอำนวยการในเครือเนชั่น และ บรรณาธิการบริหารกรุงเทพธุรกิจ

โดย ‘เนชั่นวิเคราะห์’ เป็นการวิเคราะห์แบบเจาะลึก โอกาสของพรรคการเมือง 400 เขตเลือกตั้ง พรรคไหนจะมี ส.ส.แต่ละจังหวัด แต่ละพรรคจะมี ส.ส.เขต รวมกี่ที่นั่ง จะมีการรายงานออกมา 2 ครั้ง โดยครั้งแรกในช่วงกลางเดือนเมษายน และ อีกครั้งคือในช่วงก่อนเลือกตั้ง 2566 7 วัน ซึ่งเป็นไปตามกรอบของการกำหนดของ กกต.   ดำเนินการโดยกองบรรณาธิการเครือเนชั่น ซึ่งมีจำนวน 10 สื่อ ซึ่งเป็น ‘คณะทำงาน’ ที่มีประสบการณ์ เข้าใจการเมืองเป็นอย่างดี  มาประเมินและวิเคราะห์ 

‘เนชั่นโพล’ เป็นการสำรวจ 400 เขตเลือกตั้ง ตามหลักวิชาการ เป็นความร่วมมือระหว่าง เนชั่น กรุ๊ป และ คณาจารย์ สถาบันวิชาการ และนักวิชาการที่เชี่ยวชาญด้านการทำโพลเลือกตั้ง จัดทำโพลรายงานทั้งหมด 2 ครั้ง เป็นโพลที่มีความน่าเชื่อถือ แม่นยำที่สุด และ Sample size ที่ใหญ่ที่สุดมากกว่า 150,000 ตัวอย่าง 


นอกจากนี้ ปกรณ์ พึ่งเนตร บรรณาธิการบริหาร เนชั่นทีวี ช่อง 22 ให้ความเห็นว่า เทคโนโลยีการสื่อสารทำให้ภูมิทัศน์การเมือง มีการเปลี่ยนแปลง ดังนั้นสื่อในเครือเนชั่น จะทำในสิ่งที่มากกว่า และสิ่งสำคัญคือในทุกเขต 400 เขต มีความเท่าเทียมกันแล้ว ดังนั้นจึงเป็นสิ่งที่เนชั่น จึงทำ โพลในทุกเขต นอกจากนี้ ยังมีคอลัมน์การเมือง แบบ "ช้างชนช้าง" ในแต่ละเขตเลือกตั้ง 

ปกรณ์ พึ่งเนตร บรรณาธิการบริหาร เนชั่นทีวี ช่อง 22

• “Road to The Future : เลือกตั้ง 66 อนาคตประเทศไทย”  ความร่วมมือจากหลายองค์กร 

สำหรับ โครงการ “Road to The Future : เลือกตั้ง 66 อนาคตประเทศไทย” ได้รับความร่วมมือจาก สถาบันพระปกเกล้า องค์กรพันธมิตรที่สนับสนุนข้อมูลการเลือกตั้ง งานวิจัยเกี่ยวกับการเลือกตั้ง “ตระกูลการเมือง” และทำรายการร่วมกันในคอลัมน์ “สแกนบ้านใหญ่” รวมถึงมีผลสำรวจ Pre-Election ที่จะเปิดเผยกับเนชั่นเป็นที่แรก, คณาจารย์และสถาบันที่ร่วมจัดทำ ‘เนชั่นโพล’ ได้แก่ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช (นมร.), สถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนา (IFD), มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี, คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์, ที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย (ทปสท.), 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ, องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) พันธมิตรผู้เป็นแกนหลักสำคัญ ในการสร้างความตื่นตัวและความเข้าใจในภาคประชาชน สนับสนุนประชาธิปไตยสีขาว, บุญมีแล็บ, และ วีวิส

ภาคีพันธมิตร ย้ำร่วมมือกับเนชั่น ขับเคลื่อนประเทศไทย  “Road to The Future  : เลือกตั้ง 66 อนาคตประเทศไทย”

•  ภาคีพันธมิตร ย้ำร่วมมือกับเนชั่น ขับเคลื่อนประเทศไทย  “Road to The Future  : เลือกตั้ง 66 อนาคตประเทศไทย”  

ด้าน ผศ.ดร. เชษฐา ทรัพย์เย็น ผู้อำนวยการเนชั่นโพล ในการเกาะติดเลือกตั้ง 2566 ครั้งนี้ ย้ำถึงความแม่นยำ ของการทำ เนชั่นโพล’ เป็นการสำรวจ 400 เขตเลือกตั้ง ตามหลักวิชาการ เพราะจะใช้จำนวนตัวอย่างที่มากถึงหลัก 110,000 ตัวอย่าง และการสุ่มจะมีความผิดพลาดน้อยที่สุด โดยในพื้นที่การเลือกตั้งกรุงเทพซึ่งมีการแข่งขันกันสูงมาก ความแม่นยำสูงถึง  97% ขณะที่ในพื้นที่อื่นๆอยู่ที่ 93% 

ดร.สติธร ธนานิติโชติ ผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตย สถาบันพระปกเกล้า จะช่วยสนับสนุนข้อมูล เพื่อให้การเมือง การเลือกตั้งครั้งนี้ เป็นพลวัตรของประชาชนในประเทศ 

ส่วน ดร. มานะ นิมิตรมงคล เลขาธิการองค์กรต้านคอรัปชัน ประเทศไทย ชี้ว่า การเลือกตั้ง 2566 จะเป็นความหวังครั้งใหม่ของประเทศ โดยจะมีการรวบรวมความคิดเห็นของประชาชน และมีข้อมูลเกี่ยวการคอรัปชั่น และเผยแพร่ออกมาให้มากที่สุด และข้อมูลจากสื่อในเครือเนชั่น กรุ๊ป จะช่วยให้ประชาชนตัดสินใจ ประชาชนจะได้รู้ความจริง แล้วเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจการเลือกตั้ง 2566 ครั้งนี้ 


โดย เนชั่น วางยุทธศาสตร์ ปูพรมสื่อทุกแพลตฟอร์ม ผ่านการซินเนอร์ยีของสื่อในเครือและพันธมิตรอย่างสมบูรณ์แบบ 

กิจกรรม:  เวทีดีเบตนโยบายของผู้นำหรือตัวแทนของพรรคการเมืองต่างๆ รวม 9 เวที 
1.อนาคตประเทศไทย “Economic Drives” วันที่ 9 ก.พ. 2566
2.อนาคตประเทศไทย “SME จะไปทางไหน?” วันที่ 15 ก.พ. 2566
3.อนาคตประเทศไทย “นวัตกรรมขับเคลื่อนประเทศ” วันที 7 มี.ค. 2566
4.อนาคตประเทศไทย “Soft Power ความฝัน หรือ ความจริง?” วันที่ 14 มี.ค. 2566
5.เวทีดีเบต ณ ลานโอเปร่า จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 11 มี.ค. 2566
6.เวทีดีเบต ณ สวนสาธารณะ เมืองสงขลา จังหวัดสงขลา  วันที่ 25 มี.ค. 2566
7.เวทีดีเบต ณ ศาลากลางเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี  วันที่ 8 เม.ย. 2566
8.เวทีดีเบต ณ ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 22 เม.ย. 2566
9.เวทีดีเบต ณ ลานพาร์ค พารากอน กรุงเทพมหานคร เดือนพฤษภาคม 2566

• รื้อผัง ปรับเนื้อหา ‘Nation TV ช่อง 22’ สอดคล้องกับโปรเจ็ค  “Road to The Future :เลือกตั้ง 66 อนาคตประเทศไทย”

ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2566 เป็นต้นไป เนชั่นทีวี จะมีการเพิ่มช่วงเวลา บทวิเคราะห์ และ ความเคลื่อนไหวของพรรคการเมือง ในรายการข่าวต่างๆ เพิ่มมากขึ้น เพื่อเป็นช่องทางให้ข้อมูล แก่ประชาชนมากที่สุด

1 เดือนสุดท้ายก่อนการเลือกตั้ง จะเพิ่มรายการพิเศษ Nation Insight: Special ออกอากาศจันทร์-ศุกร์ เวลา 07.30-08.00น. ดำเนินรายการ โดย 3 บรรณาธิการข่าวอาวุโส วีระศักดิ์ พงษ์อักษร บากบั่น บุญเลิศ และ สมชาย มีเสน เริ่มวันที่ 3 เม.ย. - 12 พ.ค. 2566

7 พ.ค. 2566 ‘วันเลือกตั้ง’ จะมีการปรับผังใหม่ ‘Nation Election’ รองรับการเลือกตั้ง ตั้งแต่เวลา 06.00-24.00น. เพื่อเกาะติดทุกความเคลื่อนไหว รายงานผลคะแนน และ บทวิเคราะห์เจาะลึกแนวโน้มการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ 

• ปูพรม 10 สื่อในเครือ ปรับเนื้อหา เพิ่มช่องทาง สื่อออนไลน์ และ หนังสือพิมพ์ จะมีหน้า ‘พิเศษ’ เพิ่มเนื้อหารองรับการเลือกตั้ง 

•  Nation Group x Boonmee Lab จัดทำ Data Visualization รายงานข้อมูลการเลือกตั้ง โพล และผลเลือกตั้ง ย่อยข้อมูลระดับประเทศให้เห็นชัด สร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง ฉับไวผ่าน Infographic เพิ่มการเข้าถึง และการมีส่วนร่วมทุกช่วงวัยของคนในสังคม

มารวมพลังเดินหน้าขับเคลื่อนอนาคตประเทศไทย เกาะศึกการเลือกตั้งครั้งสำคัญ ใน “Road to The Future: เลือกตั้ง 66 อนาคตประเทศไทย” ติดตามข่าวสารแม่นยำ ฉับไว เชื่อถือได้ ผ่านทุกสื่อในเครือเนชั่น

‘เนชั่น เปิด Road to The Future เลือกตั้ง 66 อนาคตประเทศไทย  โพลเจาะลึกทั้ง 400 เขต

เนชั่น กรุ๊ป เปิด Road to The Future เลือกตั้ง 66 อนาคตประเทศไทย  โพลเจาะลึกทั้ง 400 เขต แม่นยำ  ครอบคลุม เข้าถึงง่าย

related