svasdssvasds

วันเข้าพรรษา 2566 กับประเพณีแห่เทียนพรรษาทางน้ำ ณ ลาดชะโด

วันเข้าพรรษา 2566 กับประเพณีแห่เทียนพรรษาทางน้ำ ณ ลาดชะโด

ต้อนรับวันเข้าพรรษาปีนี้ด้วยประเพณี แห่เทียนพรรษาทางน้ำที่ลาดชะโด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สัมผัสความเป็นไทยวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ยังคงรักษาวิถีชีวิตริมคลอง

ประเพณีแห่เทียนพรรษาทางน้ำ ณ ลาดชะโด มุมสูง

แห่เทียนพรรษาทางน้ำที่ลาดชะโด ในวันก่อนวันเข้าพรรษา ซึ่งปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 12 มีขบวนเรือแห่เทียนพรรษาทางน้ำตกแต่งอย่างสร้างสรรค์ทั้งหมด 137 ลำด้วยกัน แสดงถึงอัตลักษณ์และวิถีชีวิตของชุมชนชาวลาดชะโด

ขบวนเรือแห่เทียนพรรษา ของชาวชุมชนลาดชะโด เรือแห่เทียนพรรษา ที่ตกแต่งอย่างสวยงาม ชาวบ้านดูประเพณีแห่เทียนพรรษาทางน้ำ ณ ลาดชะโด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

วันสำคัญทางพุทธศาสนาอย่างวันเข้าพรรษานี้ ชุมชนริมน้ำคลองลาดชะโด ในอำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เต็มไปด้วย ชาวท้องถิ่น และนักท่องเที่ยวที่มาพร้อมหน้ากันริมสองฝั่งคลอง เพื่อร่วมเทศกาลงานบุญครั้งใหญ่ประจำปี ไฮไลท์ที่ทุกคนรอชม คือขบวนเรือแห่เทียนพรรษาทางน้ำนั้นเอง

ขบวนเรือแห่เทียนพรรษา นำโดยเรือของ ททท. ขบวนเรือแห่เทียนพรรษา ของชาวบ้านลาดชะโด ชาวบ้านลาดชะโด เตรียมขบวนเรือแห่เทียนพรรษา

ซึ่งเป็นความร่วมมือร่วมใจของชาวบ้านลาดชะโด ที่สืบสานการแห่เทียนพรรษาทางน้ำ ในวันก่อนวันเข้าพรรษา ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร และปีนี้ยังมีนักท่องเที่ยวเอาเซิร์ฟบอร์ดมาพายร่วมกับขบวนด้วย ก่อนที่จะนำเทียนพรรษาทั้งหมดถวายให้กับทางวัดลาดชะโด

ขบวนเรือแห่เทียนพรรษาทางน้ำ ณ ลาดชะโด นักท่องเที่ยวเอาเซิร์ฟบอร์ดร่วมขบวนเรือแห่เทียนพรรษา เรือแห่เทียนพรรษา ของชาวบ้านลาดชะโด ชาวบ้านลาดชะโด เตรียมเรือร่วมขบวนแห่เทียนพรรษา ขบวนเรือแห่เทียนพรรษาทางน้ำ ณ ลาดชะโด ขบวนเรือแห่เทียนพรรษาทางน้ำ ณ ลาดชะโด มุมสูง ชาวบ้านและนักท่องเที่ยว ชมขบวนเรือแห่เทียนพรรษาทางน้ำ ณ ลาดชะโด ชาวบ้านแห่เทียนพรรษาถวาย วัดลาดชะโด ชาวบ้านถวายเทียนพรรษาให้ วัดลาดชะโด

related