svasdssvasds

“แคนนาบิซ เวย์” โดยนางฟ้ากัญชา ร่วมโครงการส่งเสริมผู้ประกอบการฯจากกัญชง-กัญชา-สมุนไพร

“แคนนาบิซ เวย์” โดยนางฟ้ากัญชา ร่วมโครงการส่งเสริมผู้ประกอบการฯจากกัญชง-กัญชา-สมุนไพร

“แคนนาบิซ เวย์” โดย คุณอุนารินทร์ กิจไพบูลทวี นางฟ้ากัญชา ร่วมโครงการส่งเสริมผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มจากกัญชง-กัญชา-สมุนไพร

บริษัท แคนนาบิซ เวย์ จำกัด โดยคุณอุนารินทร์ กิจไพบูลทวี กรรมการผู้จัดการ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มจากกัญชง-กัญชา-สมุนไพร เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปสู่ตลาดโลก​ ซึ่งจัดโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์​ร่วมกับสถาบัน​อาหาร​ ณ​ ห้อง​อัมรินทร์​ ชั้น​ 3​ อาคารศูนย์การเรียนรู้อาหารไทย

จบงานนี้เตรียมตัวดันสินค้าคุณภาพสู่ตลาดโลกทันที

“แคนนาบิซ เวย์” โดยนางฟ้ากัญชา ร่วมโครงการส่งเสริมผู้ประกอบการฯจากกัญชง-กัญชา-สมุนไพร “แคนนาบิซ เวย์” โดยนางฟ้ากัญชา ร่วมโครงการส่งเสริมผู้ประกอบการฯจากกัญชง-กัญชา-สมุนไพร “แคนนาบิซ เวย์” โดยนางฟ้ากัญชา ร่วมโครงการส่งเสริมผู้ประกอบการฯจากกัญชง-กัญชา-สมุนไพร

“แคนนาบิซ เวย์” โดยนางฟ้ากัญชา ร่วมโครงการส่งเสริมผู้ประกอบการฯจากกัญชง-กัญชา-สมุนไพร “แคนนาบิซ เวย์” โดยนางฟ้ากัญชา ร่วมโครงการส่งเสริมผู้ประกอบการฯจากกัญชง-กัญชา-สมุนไพร “แคนนาบิซ เวย์” โดยนางฟ้ากัญชา ร่วมโครงการส่งเสริมผู้ประกอบการฯจากกัญชง-กัญชา-สมุนไพร

related