svasdssvasds

'Feed innovation Week 2022' CPF สร้างงานนวัตกรรม ก้าวสู่ครัวโลกแห่งนวัตกรรม

'Feed innovation Week 2022' CPF สร้างงานนวัตกรรม ก้าวสู่ครัวโลกแห่งนวัตกรรม

ซีพีเอฟ เปิดโอกาสให้บุคลากรได้แสดงความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรม ผ่านงาน 'Feed innovation Week 2022' CPF มุ่งปลุกพลังนวัตกรสร้างสรรค์ผลงาน ก้าวสู่ครัวโลกแห่งนวัตกรรม

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ เปิดโอกาสให้บุคลากรได้แสดงความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรม ผ่านงาน 'Feed innovation Week 2022' โดยจัดขึ้นในแนวคิด Feed Business Innovation for Customer Centric "เพื่อสร้างนวัตกรรมโดยมีลูกค้าเป็นศูนย์กลาง" ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 14 เวทีคัดเลือกผลงานนวัตกรรมของธุรกิจอาหารสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดในรอบปี ส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกัน ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุน ตอกย้ำความเป็นผู้นำ 'ครัวโลกแห่งนวัตกรรม' 

Feed innovation Week 2022

นายเรวัติ หทัยสัตยพงศ์ รองกรรมการผู้จัดการบริหาร ธุรกิจอาหารสัตว์บก ซีพีเอฟ กล่าวว่า บริษัทนำแนวทางการสร้างนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ อย่างเป็นระบบด้วย TRIZ ที่มีการใช้อย่างแพร่หลายในองค์กรชั้นนำด้านนวัตกรรม และ Kaizen ซึ่งเป็นกลยุทธ์การบริหารงานแบบญี่ปุ่น มาพัฒนานวัตกรซีพีเอฟ โดยทุกกลุ่มธุรกิจทั้งธุรกิจอาหารสัตว์ (Feed) ธุรกิจเลี้ยงสัตว์ (Farm) และธุรกิจอาหาร. (Food) ต่างส่งเสริมให้บุคลากรของตนเองพัฒนาสู่การเป็นนวัตกรผู้สร้างนวัตกรรม เพื่อสนับสนุนธุรกิจให้ก้าวหน้า ร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งใหม่เพื่อประสิทธิภาพการผลิตที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการใช้ระบบ IT เข้ามาช่วยเพิ่มความเร็วในการทำงาน นำไปสู่การพัฒนาคู่ค้าให้เติบโตไปด้วยกัน

สำหรับธุรกิจอาหารสัตว์ ได้จัดเวทีแสดงผลงานนวัตกรรมอันโดดเด่นในทุกๆปี ในงาน 'Feed innovation Week 2022' โดยในปีนี้มีการจัดงานในรูปแบบไฮบริด (Hybrid Meeting) ทั้งในรูปแบบการจัดนิทรรศการแสดงผลงาน ที่โรงงานผลิตอาหารสัตว์บกหนองแค จังหวัดสระบุรี และถ่ายทอดสดกิจกรรมตลอด ระยะเวลาจัดงาน 1 สัปดาห์เต็ม ในช่วงวันที่ 17 – 21 ตุลาคม 2565 เพื่อส่งเสริมและสร้างบรรยากาศ ให้เกิดการสร้างสรรค์ผลงาน 3i คือ i1 ผลงานประเภทการปรับปรุงงาน (Improvement), i2 ผลงานประเภทสร้างสิ่งใหม่ (Invention) และ i3 ผลงานประเภทนวัตกรรม (Innovation) ที่เหล่านวัตกรได้คิดค้นและพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง

Feed innovation Week 2022 Feed innovation Week 2022

"ซีพีเอฟได้นำผลงานจากการประกวดนวัตกรรมมาต่อยอดในธุรกิจมาโดยตลอด สามารถลดต้นทุนการผลิต ช่วยเพิ่มรายได้ และตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค นวัตกรรมจึงเป็นอีกพลังขับเคลื่อนให้ธุรกิจเติบโตสู่การเป็นองค์กรชั้นนำระดับโลกอย่างยั่งยืน และก่อให้เกิดความร่วมมือทั้งภายในและภายนอกองค์กรอย่างต่อเนื่อง งาน 'Feed innovation Week 2022' ถือเป็นอีกหนึ่งเส้นทางที่จะผลักดันให้เกิดการยกระดับคุณค่าของผลงานนวัตกรรมจากฝีมือบุคลากร ทำให้เห็นถึงศักยภาพของตนเอง มองเห็นโอกาส และมีแนวทางแก้ปัญหาที่ดี สู่การพัฒนาเครื่องมือและวิธีการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ลูกค้าและคนในสังคม สะท้อนพลังแห่งความสร้างสรรค์ ที่จะผลักดันซีพีเอฟไปสู่การเป็นผู้นำ "ครัวโลกนวัตกรรม" อย่างแท้จริง" นายเรวัติ กล่าว

ปีนี้มีผลงานนวัตกรรมที่เข้าร่วมจัดแสดง รวมทั้งสิ้น 134 ผลงาน และมีการมอบรางวัลใน 4 หมวด คือ ผู้ทำคะแนน iScore สูงสุด ในปี 2021 ด้านขายและผลิต, โรงงานคะแนน iScore สูงสุด ในปี 2021, ผลงานชนะเลิศ Feed Innovation Awards 2022 และ Thailand Kaizen Awards 2022 งานนี้ถือเป็นการช่วยยกระดับผลงานความคิดสร้างสรรค์ของพนักงาน และยังเป็นเวทีคัดเลือกผลงานที่โดดเด่นเพื่อนำเสนอในงานมหกรรมนวัตกรรมบัวบาน ของเครือเจริญโภคภัณฑ์ ต่อไป

related