svasdssvasds

กองทุนสื่อฯ-DEPA เยี่ยมชม KOCCA ยักษ์ใหญ่ผลักดันอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์

กองทุนสื่อฯ-DEPA เยี่ยมชม KOCCA ยักษ์ใหญ่ผลักดันอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์

2 หน่วยงานไทย กองทุนสื่อ , depa ได้รับคำเชิญเยือนแดนโสม เยี่ยมชม KOCCA ยักษ์ใหญ่ผู้ผลักดัน Korean wave อุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ พร้อมลงนามความร่วมมือ

ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ (TMF) ,นายฉัตรชัย คุณปิติลักษณ์ รองผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) และผู้แทนจากชินเอกรุ๊ป (SHIN-A Group) เยี่ยมชม CKL Business Center และ Education Service Center ของ The Korea Creative Content Agency (KOCCA) ณ โซล เกาหลีใต้ ซึ่งเป็นหน่วยงานส่งเสริมอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ภายใต้การสนับสนุนของรัฐบาลเกาหลีใต้

กองทุนสื่อฯ-DEPA เยี่ยมชม KOCCA ยักษ์ใหญ่ผลักดันอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ CKL Business Center เป็น Incubation Center ซึ่งภายในศูนย์มี Facilities ครบวงจรสำหรับอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ สนับสนุนการดำเนินธุรกิจและพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับบริษัทสตาร์ทอัพ รวมถึงประชาชน อาทิ พื้นที่ Co-working Space ห้องประชุม ห้องตัดต่อ ห้องจัดการแสดง ห้องซ้อม และห้องอัด โดยเปิดให้ใช้แบบไม่เก็บค่าใช้จ่าย เพียงลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์

ซึ่ง KOCCA จะพิจารณาคัดเลือกจากคอนเทนต์ที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่วัฒนธรรมเกาหลีเป็นหลัก รวมถึงมีพื้นที่ให้เช่าสำหรับออฟฟิศ การเช่าใช้สตูดิโอ อีกทั้งยังเป็นแหล่งให้คำแนะนำในการดำเนินธุรกิจ การจัดตั้งบริษัท การขยายตลาดสู่ต่างประเทศ และเป็นที่ปรึกษาในด้านกฎหมายอีกด้วย

กองทุนสื่อฯ-DEPA เยี่ยมชม KOCCA ยักษ์ใหญ่ผลักดันอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ นอกจากนี้ ยังได้เยี่ยมชม KOCCA Education Service Center ศูนย์กลางการเรียนรู้ ยกระดับทักษะบุคลากรในอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ผ่านหลักสูตรทั้งออนไลน์แพลตฟอร์มและออนไซต์ จากวิทยากรทั้งในและต่างประเทศ เพื่อสร้าง Content Creator

โดยภายในศูนย์มีทั้ง Lecture room and Project Space, Studio รวมถึง Fabrication Lab สำหรับการทำ 3D Printing ซึ่งในแต่ละห้องนั้นมีอุปกรณ์ที่ทันสมัยตอบโจทย์ความต้องการ ถือเป็นแรงขับเคลื่อนวงการดิจิทัลคอนเทนต์ของเกาหลีให้รุดหน้ายิ่งขึ้นในอนาคต

กองทุนสื่อฯ-DEPA เยี่ยมชม KOCCA ยักษ์ใหญ่ผลักดันอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์

โดยในวันนี้ (11 พย.65)ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ด้านการส่งเสริมการผลิต การเข้าถึง และใช้ประโยชน์สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ระหว่างกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ (TMF) โดย นายธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กับ Korea Creative Content Agency (KOCCA) โดย Mr. Hyun-lae Chok, CEO & President, Korea Creative Content Agency ณ 35 Gyoyuk gil, Naju-si 58217, Jeollanam-do, the Republic of Korea กำหนดระยะเวลาในการร่วมมือ 3 ปี

โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดทำบันทึกความร่วมมือ ดังนี้ 

  • เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ และแบ่งปันประสบการณ์ด้านการบริหารการผลิต เทคโนโลยีการผลิต เทคโนโลยีสื่อ การส่งเสริมการเข้าถึง และใช้ประโยชน์สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
  • เพื่อส่งเสริมให้มีการผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ร่วมกันระหว่าง 2 หน่วยงาน
  • เพื่อส่งเสริมประชาสัมพันธ์ผลงานของ TMF และ KOCCA และการแลกเปลี่ยนข้อมูล
  • เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของ TMF  และ KOCCA เพื่อให้ผู้ผลิตสื่อ องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรสาธารณประโยชน์ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ ที่ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับสื่อให้มีการผลิตและพัฒนาสื่อปลอดภัย และสร้างสรรค์ รวมถึงประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการผลิต การเข้าถึง และใช้ประโยชน์สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

กองทุนสื่อฯ-DEPA เยี่ยมชม KOCCA ยักษ์ใหญ่ผลักดันอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์

ดร.ธนกร กล่าวว่า การเดินทางมาเยี่ยมชม และลงนามความร่วมมือ ตามคำเชิญครั้งนี้ เกิดประโยชน์มาก เพราะสามารถนำไอเดีย ความทันสมัย มาพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทั้งในและนอกหน่วยงาน รวมถึงประชาชนทั่วไปได้อีกด้วย

ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://edu.kocca.kr

related