svasdssvasds

"สาระ ล่ำซำ" รับรางวัลเกียรติยศ "ผู้เสียสละเพื่อสังคม" จากพม.

"สาระ ล่ำซำ" รับรางวัลเกียรติยศ "ผู้เสียสละเพื่อสังคม" จากพม.

ผู้บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) "สาระ ล่ำซำ" รับรางวัลเกียรติยศ "ผู้เสียสละเพื่อสังคม" จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

นายสาระ ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) รับรางวัลเกียรติยศ "ผู้เสียสละเพื่อสังคม" องค์กรผู้สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และกลุ่มผู้เปราะบาง เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแบบอย่างการทำความดี จากนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในพิธีมอบรางวัล "ผู้เสียสละเพื่อสังคม" ด้านผู้สูงอายุ

"สาระ ล่ำซำ" รับรางวัลเกียรติยศ "ผู้เสียสละเพื่อสังคม" จากพม.

ซึ่งจัดขึ้นโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่มอบให้กับบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม มีความเสียสละทำความดีเพื่อสังคมโดยไม่หวังผลประโยชน์ สร้างสรรค์สิ่งที่มีประโยชน์ให้กับกลุ่มเปราะบาง

"สาระ ล่ำซำ" รับรางวัลเกียรติยศ "ผู้เสียสละเพื่อสังคม" จากพม.

โดยมีนายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และผู้บริหารบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ร่วมแสดงความยินดี งานจัดขึ้น ณ อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

"สาระ ล่ำซำ" รับรางวัลเกียรติยศ "ผู้เสียสละเพื่อสังคม" จากพม.

related