svasdssvasds

“SME ONE ID” เชื่อมทุกโอกาสการเติบโต ง่าย ครบ จบทุกปัญหาธุรกิจ

“SME ONE ID” เชื่อมทุกโอกาสการเติบโต ง่าย ครบ จบทุกปัญหาธุรกิจ

ชาว SME ฟังทางนี้ แค่สมัคร SME ONE ID ธุรกิจ SME ของคุณจะมีแต่ได้กับได้ถึง 2 ต่อ สมัครเลย!! เพียงสแกน QR Code ผ่านแอปพลิเคชัน SME Connext

“SME ONE ID” เชื่อมทุกโอกาสการเติบโต ง่าย ครบ จบทุกปัญหาธุรกิจ ชาว SME ฟังทางนี้ แค่สมัคร SME ONE ID ธุรกิจ SME ของคุณจะมีแต่ได้กับได้ถึง 2 ต่อ

ต่อที่ 1  มีสิทธิได้รับเงินสนับสนุน ธุรกิจ SME กว่า 200,000 บาท

ต่อที่ 2 ได้จบทุกการติดต่อบริการกับภาครัฐ ตอบโจทย์ทุกปัญหาธุรกิจ เพราะเรารวมทุกบริการของรัฐฯไว้ที่ SME ONE ID

ไม่ว่าจะเป็น คอร์สการอบรมและพัฒนาสินค้า การเข้าถึงบริการของภาครัฐจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น อย.กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือ แหล่งเงินทุนสนับสนุนต่างๆ รวมถึงสามารถเชื่อมโยงกับคู่ค้าเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจให้เติบโตพุ่งทะยานขึ้นไปอีก

“SME ONE ID” เชื่อมทุกโอกาสการเติบโต ง่าย ครบ จบทุกปัญหาธุรกิจ

สมัครเลย!! เพียงสแกน QR Code ผ่านแอปพลิเคชัน SME Connext หรือเว็บไซต์ www.bizportal.go.th

SME ONE ID เชื่อมทุกโอกาสการเติบโต ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 1301

#SMEOneID #1รหัส1ผู้ประกอบการ

related