svasdssvasds

โออาร์ เดินหน้า สู่ OR Green Ecosystem เพื่อธุรกิจที่ยั่งยืน สังคมที่น่าอยู่ยิ่งขึ้น

โออาร์ เดินหน้า สู่ OR Green Ecosystem เพื่อธุรกิจที่ยั่งยืน สังคมที่น่าอยู่ยิ่งขึ้น

กระแสรักษ์โลกยังมาแรงต่อเนื่อง โออาร์ ยังคงเดินหน้าสู่ OR Green Ecosystem เพื่อธุรกิจที่ยั่งยืน สังคมที่น่าอยู่ยิ่งขึ้น

ปัญหาสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะเรื่องภาวะโลกร้อน ส่งต่อทุกชีวิตบนโลกใบนี้ ทั้งภาครัฐ และเอกชนมีนโยบายต่างๆ ออกมารับมือ คงจะดีไม่น้อยถ้าภาคธุรกิจหันมาให้ความสำคัญกับประเด็นนี้อย่างจริงจังไม่เพียงแค่ทำกิจกรรมส่งเสริมสิ่งแวดล้อมแต่เกิดการนำแนวคิดด้าน Green ปรับใช้ตลอดขั้นตอนของการดำเนินธุรกิจเพื่อเดินหน้าสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรม

อย่างเช่น …บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ โออาร์ ที่ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากๆ จนเกิดเป็น OR SDG แนวทางการสร้างความยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรมในแบบฉบับของ โออาร์ ได้แก่ S – Small สร้างโอกาสเพติบโตเพื่อคนตัวเล็กอย่างแท้จริง, D – Diversified สร้างโอกาสเติบโตเพื่อการเติบโตทุกรูปแบบอย่างแท้จริง, G – Green สร้างโอกาสเติบโตเพื่อสังคมสะอาดอย่างแท้จริง

นอกจาก โออาร์ แสวงหาการเติบโตด้านการดำเนินธุรกิจน้ำมันและค้าปลีกแล้ว โออาร์ ยังมีวิสัยทัศน์ และพันธกิจในการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน ให้เป็นไปตามเป้าหมายองค์กร OR 2030 Goals พร้อมมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจตามวิสัยทัศน์ “Empowering All toward Inclusive Growth” เติมเต็มโอกาส เพื่อทุกการเติบโตร่วมกัน และแสดงจุดยืนขององค์กรที่ยืนเคียงข้างผู้คน สังคม ชุมชน และภาคธุรกิจ รวมถึงสร้างสิ่งแวดล้อมที่น่าอยู่  

สำหรับใครที่อยากรู้ว่า โออาร์ ทำอะไรบ้างเพื่อความยั่งยืน เพื่อให้สังคมที่น่าอยู่ยิ่งขึ้น วันนี้จะพาไปดูหลายโครงการที่ โออาร์ ทำแล้วประสบความสำเร็จอย่างมาก และเดินหน้าทำต่อไป มาเริ่มกันที่ การชูแนวคิด Green Station ให้ความสำคัญกับนวัตกรรมการออกแบบก่อสร้างสถานีบริการ พีทีที สเตชั่น คำนึงถึงด้าน Green เป็นศูนย์กลางเชื่อมต่อผู้คน ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ยกระดับเป็น Green Station พร้อมกันนี้ได้ใช้ Solar Rooftop สร้างพลังงานไฟฟ้านำมาหมุนเวียนใช้ภายสถานีบริการ ล่าสุดเปิดตัว พีทีที สเตชั่น Flagship วิภาวดี 62 ตอกย้ำโมเดลธุรกิจสีเขียวต่อยอดการสร้างธุรกิจอย่างยั่งยืน ตอบโจทย์ Lifestyle ของทุกคน

ยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้ โออาร์ ยังมี EV Station PluZ เพื่อรองรับแนวโน้มคนใช้รถยนต์ไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้นในอนาคตอันใกล้ ปัจจุบัน EV Station PluZ เปิดให้บริการแล้วกว่า 1,830 จุดชาร์จ ครอบคลุม 77 จังหวัด และได้เพิ่มความสะดวกสามารถจองเข้าชาร์จล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชั่น EV Station PluZ โดยนำทางไปยัง EV Station PluZ ที่เปิดให้บริการอยู่ตามเส้นทางถนน และสามารถตรวจสอบประวัติการใช้งานได้ด้วยแอปฯ เดียว สำหรับใครที่เคยไป Café Amazon เพื่อหากาแฟดื่ม คุณรู้หรือไม่ว่า ? Café Amazon ดำเนินธุรกิจที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ เกิดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า ไปพร้อมกับการรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อมุ่งสู่การดำเนินธุรกิจแบบ Low Carbon Business เริ่มตั้งแต่การสนับสนุน Smart Coffee Farm ให้เกษตรกรที่ปลูกกาแฟได้ผลผลิตคุณภาพสูง ผ่านการวิจัยพัฒนาควบคู่กับการพัฒนาการปลูกกาแฟระบบอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ส่งต่อไปยังโรงคั่วกาแฟที่ใช้พลังงานหมุนเวียนจาก Solar Rooftop เพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้าจาก Fossil Fuel และภายในร้าน Café Amazon นำแนวคิด Circular Living ผ่านร้านในรูปแบบ Café Amazon Circular Living Store ที่มีแนวคิดการนำวัสดุจากผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ถูกใช้งานแล้วมาสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ผ่านกระบวนการ Upcycling เช่น เสื้อพนักงาน ผ้ากันเปื้อน ผนังตกแต่ง โต๊ะ เก้าอี้ เคาน์เตอร์ชงกาแฟ ชั้นวางของ ใช้ภายในร้าน ล้วนเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และปรับปรุงกระบวนการทำงานให้สามารถตอบโจทย์ BCG Economy ใน 3 ด้านหลัก 

ต่อมา คือ โครงการ แยก แลก ยิ้ม ช่วยสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียน และจิตสำนึกในการแยกขยะ และสร้างประโยชน์คืนสู่สังคม จัดระบบการบริหารจัดการขยะ ตั้งถังขยะ แยก แลก ยิ้ม ใน พีทีที สเตชั่น เพื่อลดปริมาณขยะ และนำกลับมาใช้ใหม่ทั้งแบบ Reuse และ Recycle โดยนำขยะ Recycle ไปขาย และนำรายได้มาสนับสนุนทุนการศึกษา และสร้างสาธารณประโยชน์ให้ชุมชนต่าง ๆ ผ่าน พีทีที สเตชั่น กว่า 2,100 แห่งทั่วประเทศ

ไม่เพียงเท่านี้ โออาร์ ยังเดินหน้าตามวิสัยทัศน์ “Empowering All toward Inclusive Growth” และแนวทางการสร้างอนาคตที่ยั่งยืนผ่าน SDG ในแบบฉบับของ โออาร์ อีกมากมาย ผ่านความร่วมมือของชุมชนเพื่อชุมชนอย่างแท้จริง ถือเป็นอีกหนึ่งแรงขับเคลื่อนเพื่อช่วยดูแลโลกจากภาคธุรกิจไทย และสำหรับผู้บริโภคเอง ก็สามารถมีโอกาสเข้าถึงและเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลหรือสนับสนุนธุรกิจสีเขียวได้ง่ายขึ้นอีกด้วย
 

 

related