svasdssvasds

นิทรรศการพิเศษ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

นิทรรศการพิเศษ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

"ศิลปินแห่งชาติ" จับมือ "แปซิฟิก ชิตี้ คลับ "จัดนิทรรศการพิเศษ" ด้วยจงรักและภักดี "เทิดพระเกียรติแด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ประชาชนที่สนใจเข้าชมได้ ตั้งแต่ 2 เมษายน - 31 พฤษภาคม 67 นี้

28 มีนาคม 67 "นายอำมฤทธิ์ ชูสุวรรณ" ศิลปินแห่งชาติปี 63 สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม-สื่อผสม), อดีตคณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร กล่าวในงานแถลงข่าวว่า ในวันที่ 2 เมษายน 2567 ในเวลา 18.00 น. Pacific City Club จับมือ กลุ่มศิลปินจงรักภักดี จัดงานนิทรรศการพิเศษ "ด้วยจงรัก และภักดี" เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติแด่ "สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนม์พรรษา 2 เมษายน

โดยมี "นายพลากร สุวรรณรัตน์" องคมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิด นิทรรศการจัดแสดงผลงานเกี่ยวกับภาพวาดจิตรกรรประติมากรรม ซึ่งได้รับความร่วมมือจากศิลปินอิสระด้านต่าง ๆ จัดผลงานมาแสดง สำหรับนิทรรศการจะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2567 ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 เวลา 11.00 น -20.00 น ที่ แปซิฟิก ซีตี้ คลับ ชั้น 28 อาคารทูแปซิฟิก ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าชมงานและหากสนใจผลงานที่จัดแสดงสามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-653-2450-51

นิทรรศการพิเศษ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สำหรับกลุ่มศิลปินจงรักภักดี เป็นกลุ่มของศิลปีนไทยและต่างประเทศ ต่างมีความรักศิลปะ มีอาชีพสร้างสรรค์ศิลปะ มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตลอดจนเทคนิคการทำงาน ความก้าวหน้าของวงการศิลปะทั้งใน และ ต่างประเทศ แม้จะมีความถนัดในการสร้างสรรงานต่าง ๆ กันออกไป แต่ทุกท่านต่างมีความจงรัก และภักดีในชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

ปัจจุบันมีสมาชิกกว่า 100 ท่าน อาทิ อำมฤทธิ์ ชูสวรรณ ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ (สื่อผสม) ปี 2563, ศักวุฒิ วิเศษมณี, จิตต์สิงห์ สมบุญ, สมภพ บุตรราช, สมโภชน์ สุวรรณกิจ, กัมพล ป่งพิพัฒน์สาธร รุ่งทวีชัย, จารุต วงศ์คำจันทร์, นภดล โชตะสิริ, แสนคม สมคิด, ชัยศักดิ ชัยบุญ, จารุวัฒน์ งามเชื้อชิต, อำนาจ คงวารี, โรช สยามรวย, อาวิน อินทรังษี เป็นต้น

นิทรรศการพิเศษ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

และเนื่องในวโรกาสวันครบรอบวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เวียนมาบรรจบอีกครั้งในวันที่ 2 เมษายน ครบ 69 พรรษา กลุ่มศิลปินด้วยจงรักและภักดี จึงได้รวมตัวกันสร้างสรรค์ผลงานเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ รวมกว่า 100 ชิ้น ให้ทุกท่านได้ชื่นชมกันในงานมีทั้งงานภาพวาด ภาพพิมพ์ และประติมากรรม ท่านที่สนใจสามารถจับจองเป็นเจ้าของผลงานต่าง ๆ ได้ โดยรายได้ส่วนนึงร่วมสมทบทุน ชมรมนักศึกษาเก่าคณะจิตรกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากรเพื่อจัดทำกิจกรรมสร้างสรรค์ศิลปะ และผลักดันศิลปินในประเทศไทยต่อไป

นิทรรศการพิเศษ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

นิทรรศการพิเศษ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

นิทรรศการพิเศษ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

นิทรรศการพิเศษ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

นิทรรศการพิเศษ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

นิทรรศการพิเศษ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

related