svasdssvasds

GISTDA เผยภาพดาวเทียมไทยโชต 2 อำเภอ ในเพชรบูรณ์ "น้ำท่วม" เกือบ 2 หมื่นไร่

GISTDA เผยภาพดาวเทียมไทยโชต 2 อำเภอ ในเพชรบูรณ์ "น้ำท่วม" เกือบ 2 หมื่นไร่

GISTDA เผยภาพจากดาวเทียมไทยโชต พบพื้นที่การเกษตรอำเภอหล่มเก่า- หล่มสัก เพชรบูรณ์ มีน้ำท่วมขังรวมเกือบ 2 หมื่นไร่

วันที่ 10 ส.ค. 65 GISTDA สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) เผยภาพจากดาวเทียมไทยโชต บริเวณพื้นที่อำเภอหล่มเก่าและอำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ของวันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 10.25 น. พบพื้นที่น้ำท่วมขังรวมแล้วกว่า 19,900 ไร่ แบ่งเป็นอำเภอหล่มเก่า จำนวน 6,900 ไร่ และอำเภอหล่มสัก จำนวน 13,000 ไร่ โดยส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรมในพื้นที่ลุ่มต่ำ และริมสองฝั่งแม่น้ำป่าสัก ตลอดจนชุมชนที่อยู่อาศัย และเส้นทางคมนาคมบางส่วน

ทั้งนี้ GISTDA ได้ส่งต่อข้อมูลภาพจากดาวเทียมดังกล่าวให้กับหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ เพื่อนำไปใช้สนับสนุนการบริหารจัดการตามภารกิจ ทั้งด้านการวางแผน การติดตาม เพื่อประเมินสถานการณ์ต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

สำหรับสถานการณ์น้ำท่วมขังในช่วงนี้ GISTDA ได้วางแผนและปรับแผนรับสัญญาณดาวเทียม เพื่อวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอย่างต่อเนื่อง ท่านสามารถตรวจสอบพื้นที่อื่น ๆ เพิ่มเติมได้ที่ http://flood.gistda.or.th

related