ปลื้มปีติ ! สมเด็จพระเทพฯ แย้มพระสรวล ตรัสบอกบัณฑิต “เดี๋ยวรอก่อน” [คลิป]

วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปในการพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่๓๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ หอประชุมราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล อ.ธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เป็นวันที่ ๒ โดยมีเรื่องราวที่สร้างความประทับใจให้แก้ผู้เข้าร่วมในพิธีเป็นอย่างมาก โดย เฟซบุ๊ก สายข่าว จิตอาสา ได้โพสต์ข้อความพร้อมภาพรวมทั้งวีดีโอในเหตุการณ์ความน่าประทับใจในเรื่องราวดังกล่าวด้วยว่า

เหตุการณ์สุดประทับใจในเช้าวันนี้ 28/08/2561

ขณะที่เจ้าหน้าผู้ส่งใบปริญญาเกิดความผิดพลาด

ส่งล่าช้าทำให้บัณฑิตต้องรอ พระองค์ท่านทรงตรัส

กับบัณฑิตไปว่า เดี๋ยวรอก่อนนะ ก่อนจะยื่นใบปริญญาบัตร

ให้บัณฑิตพร้อมทั้งทรงแย้มพระสรวลให้แก่บัณฑิต ทรงเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตา

 

ขอบคุณคลิปจาก RMUTT Channel