BREAKING : แถลงการณ์สำนักพระราชวัง พระองค์โสมฯ มีพระอาการโดยรวมดีขึ้น

07 ก.ย. 2561 เวลา 0:36 น.

ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.springnews.co.th

วันนี้ 7 ก.ย.61 เมื่อเวลา 06.45 น. สำนักพระราชวังเผยแพร่แถลงการณ์ เรื่อง พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จพระดำเนินไปประทับ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ความว่า

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 ก.ย. 2561 2561 คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ได้รายงานว่า ขณะนี้พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ มีพระอาการโดยรวมดีขึ้น พระอาการอักเสบติดเชื้อของเนื้อเยื่อที่พระชงฆ์ (แข้ง) ซ้าย หายเป็นปกติ และพระอาการอ่อนแรงของพระหัตถ์และพระกรขวา ดีขึ้นเกือบเป็นปกติ

การนี้ คณะแพทย์จึงได้ถวายกิจกรรมกายภาพบำบัดเพื่อฟื้นฟูพระวรกายให้มีพละกำลังกลับมาดังเดิม และได้กราบทูลขอประทานพระอนุญาตให้ประทับที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ต่อไปอีกระยะหนึ่ง

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

สำนักพระราชวัง 7 กันยายน

ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.springnews.co.th

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด