ปลื้มปีติ! ฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ ฉลองพระองค์ชุดไทย เสด็จงานอุ่นไอรักฯ

08 ม.ค. 2562 เวลา 0:40 น.

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

เมื่อเวลา 18.28 น. วันที่ 7 ม.ค. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จเป็นการส่วนพระองค์ไปทรงเยี่ยมชมงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ ณ พระลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า การนี้ ฉลองพระองค์ชุดไทยย้อนยุค สีโอลด์โรส โดยมี พล.ร.อ.ปวิตร รุจิเทศ รองหัวหน้าฝ่ายเสนาธิการฯ 904 และคุณจันทนี ธนรักษ์ ผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เฝ้ารับเสด็จฯ

ในการนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ฉลองพระองค์ชุดไทยย้อนยุคสีส้มโอลด์โรส เมื่อเสด็จถึงทรงถวายสักการะพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จากนั้นเสด็จประทับรถไฟฟ้าพระที่นั่ง ทอดพระเนตรนิทรรศการต่าง ๆ ภายในบริเวณพระลานพระราชวังดุสิต ก่อนเสด็จเยี่ยมชมร้านจิตอาสา 904 ร้านมูลนิธิ ศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และร้านค้าในพระบรมวงศานุวงศ์ ร้านค้าของหน่วยราชการภายในสนามเสือป่า พร้อมทรงช่วยเจ้าหน้าที่จำหน่ายสินค้าภายในร้านมูลนิธิจุฬาภรณ์ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ทรงออกแบบ และผลิตภัณฑ์จากภาพวาดฝีพระหัตถ์ อาทิ กระเป๋า, เครื่องประดับ, แก้วน้ำ,  ผ้าพันคอ และน้ำหอม เป็นต้น ทั้งนี้ ประชาชนที่มารอเฝ้ารับเสด็จต่างพร้อมใจเปล่งเสียงทรงพระเจริญทั่วบริเวณ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด