สมเด็จพระสังฆราชฯ ประทานปัจจัย ช่วยผู้ประสบภัยพายุปาบึก 1 ล้านบาท

9 ม.ค. 2019 เวลา 9:23 น.

สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกมีพระบัญชาโปรดให้ไวยาวัจกร จัดกัปปิยภัณฑ์เท่าจำนวน 1 ล้านบาท ประทานแก่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ช่วยผู้ประสบภัยจากพายุปาบึก

เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก มีพระบัญชาโปรดให้ไวยาวัจกร จัดกัปปิยภัณฑ์เท่าจำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ประทานแก่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อโดยเสด็จพระราชกุศล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ประชาชนผู้ประสบภัย ตามที่เกิดเหตุวาตภัยและอุทกภัยจากพายุโซนร้อนปาบึก ในเขตจังหวัดภาคใต้ เมื่อต้นเดือนมกราคม ๒๕๖๒ มีผู้ประสบความเดือดร้อนเป็นจำนวนมาก

​อนึ่ง โปรดให้เชิญรับสั่งประทานพรและกำลังใจให้ผู้ประสบภัยทุเลาจากความทุกข์ยากในเร็ววัน อีกทั้งขอให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลช่วยเหลือประชาชนทุกภาคส่วน ประสบสวัสดิภาพ ถึงพร้อมด้วยกำลังอันเข้มแข็งในการปฏิบัติภารกิจทุกประการ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด