สมเด็จพระเทพฯ ทรงเป็น ปธ.ประชุมคณะกรรมการฯ จัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ที่ทำเนียบรัฐบาล

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราช ดำเนินไปยังตึกสันติไมตรีหลังนอก ทำเนียบรัฐบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ครั้งที่ 1/2562 โดยมีพล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เฝ้าฯรับเสด็จ

สำหรับระเบียบวาระ มีการประชุมในเรื่องต่างๆ อาทิ โครงสร้างคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ, หมายกำหนดการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก, การจารึกสุพรรณบัฏ ดวงพระบรมราชสมภพและแกะพระราชลัญจกร, การซ่อมแซมและสร้างเครื่องใช้ และเครื่องประกอบในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก, การจัดทำเหรียญที่ระลึก, เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก และเหรียญที่ระลึกประดับแพรแถบ,

หนังสือพระราชทานในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562, การจัดทำน้ำอภิเษก, การจัดริ้วขบวนและ ริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ, การเตรียมแผนการจัดการเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทของคณะบุคคลและประชาชนในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก, การกำหนดชื่องานภาษาไทยและภาษาอังกฤษและขอบเขตการจัดงานเฉลิมพระเกียรติและแนวปฏิบัติในการเฉลิมพระเกียรติ และการจัดทำตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเป็นไปตามโบราณราชประเพณีและสมพระเกียรติอย่างสูงสุด