วันราชาภิเษก 62 : พิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ ประชาชนสวดมนต์แน่วัดสุทัศน์

18 เม.ย. 2562 เวลา 23:55 น.

การเชิญคนโทน้ำอภิเษกลงจากศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทยมายังวัดสุทัศนเทพวนาราม เพื่อประกอบพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ ส่วนในช่วงเย็นมีพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ ซึ่งเป็นพระราชพิธีเบื้องต้นในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

เมื่อวานได้มีการเชิญคนโทน้ำอภิเษก มายังวัดสุทัศนเทพวนาราม เพื่อประกอบพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ เริ่มตั้งแต่ 06.30 น เป็นการเชิญคนโทน้ำอภิเษกลงจากศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทยทางบันไดหน้ามุก และนำไปวางเรียงบนรถเชิญน้ำอภิเษก ซึ่งตั้งอยู่บนถนนอัษฎางค์กระทรวงมหาดไทยเวลา

การเชิญคนโทน้ำอภิเษกลงจากศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทยมายังวัดสุทัศนเทพวนาราม เพื่อประกอบพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ ส่วนในช่วงเย็นมีพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ ซึ่งเป็นพระราชพิธีเบื้องต้นในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

การเชิญคนโทน้ำอภิเษกลงจากศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทยมายังวัดสุทัศนเทพวนาราม เพื่อประกอบพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ ส่วนในช่วงเย็นมีพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ ซึ่งเป็นพระราชพิธีเบื้องต้นในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

07.00 น. พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ประธานในพิธีเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากนั้น พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมคณะผู้บริหารระดับสูง ของกระทรวงมหาดไทย เจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย เคลื่อนขบวนจากกระทรวงมหาดไทย ไปยังวัดสุทัศนเทพวราราม ระยะทาง 740 เมตร

การเชิญคนโทน้ำอภิเษกลงจากศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทยมายังวัดสุทัศนเทพวนาราม เพื่อประกอบพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ ส่วนในช่วงเย็นมีพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ ซึ่งเป็นพระราชพิธีเบื้องต้นในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

การเชิญคนโทน้ำอภิเษกลงจากศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทยมายังวัดสุทัศนเทพวนาราม เพื่อประกอบพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ ส่วนในช่วงเย็นมีพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ ซึ่งเป็นพระราชพิธีเบื้องต้นในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

17.03 น. นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ ซึ่งเป็นพระราชพิธีเบื้องต้นในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกคนโทน้ำอภิเษกจาก กทม.และ 76 จังหวัด รวม 86 คนโท วางเรียงหน้าพระศรีศากยมุนี พระประธานในพระวิหาร โดยมีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเป็นประธานฝ่าย พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ถึงบทเสกทำน้ำ "บทสวดมงคลสูตร"

การเชิญคนโทน้ำอภิเษกลงจากศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทยมายังวัดสุทัศนเทพวนาราม เพื่อประกอบพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ ส่วนในช่วงเย็นมีพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ ซึ่งเป็นพระราชพิธีเบื้องต้นในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

การเชิญคนโทน้ำอภิเษกลงจากศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทยมายังวัดสุทัศนเทพวนาราม เพื่อประกอบพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ ส่วนในช่วงเย็นมีพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ ซึ่งเป็นพระราชพิธีเบื้องต้นในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

20.10 น. สมเด็จพระพุฒา จารย์วัดไตรมิตรวิทยาราม เดินทางมาถึงพระวิหารหลวงวัดสุทัศนเทพวราราม นั่งยังอาสน์สงฆ์ รมว.มหาดไทยเชิญใบพลู สมเด็จพระพุฒาจารย์เดินไปยังตู้เทียนชัย รมว.มหาดไทยถวายใบพลูแด่สมเด็จพระพุฒาจารย์ จากนั้นสมเด็จพระพุฒาจารย์บริกรรมคาถาและดับเทียนชัย ขณะนี้พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์คาถาดับเทียนชัย เจ้าหน้าที่ประโคมฆ้องชัย วงดนตรีไทยบรรเลงเพลงมหาฤกษ์เป็นอันเสร็จพิธี

บรรยากาศโดยรอบ มีประชาชนทุกเพศทุกวัยสวมใส่เสื้อเหลืองเข้าร่วมสวดมนต์ในพิธีเสกน้ำอภิเษกรวม ซึ่งหนึ่งในพิธีสำคัญในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ส่วนในวันนี้จะเป็นขบวนเชิญน้ำอภิเษกจากวัดสุทัศน์ไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในเวลา 06.45 น. โดยมี รมว.มหาดไทย เป็นประธาน, ผู้ว่าฯ กทม. และผู้ว่าฯ ทั้ง 76 จังหวัดร่วมริ้วขบวน

การเชิญคนโทน้ำอภิเษกลงจากศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทยมายังวัดสุทัศนเทพวนาราม เพื่อประกอบพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ ส่วนในช่วงเย็นมีพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ ซึ่งเป็นพระราชพิธีเบื้องต้นในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

การเชิญคนโทน้ำอภิเษกลงจากศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทยมายังวัดสุทัศนเทพวนาราม เพื่อประกอบพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ ส่วนในช่วงเย็นมีพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ ซึ่งเป็นพระราชพิธีเบื้องต้นในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

การเชิญคนโทน้ำอภิเษกลงจากศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทยมายังวัดสุทัศนเทพวนาราม เพื่อประกอบพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ ส่วนในช่วงเย็นมีพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ ซึ่งเป็นพระราชพิธีเบื้องต้นในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

การเชิญคนโทน้ำอภิเษกลงจากศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทยมายังวัดสุทัศนเทพวนาราม เพื่อประกอบพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ ส่วนในช่วงเย็นมีพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ ซึ่งเป็นพระราชพิธีเบื้องต้นในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

อย่างไรก็ตาม หมายกำหนดการณ์งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในช่วงเดือนพฤษภาคม นั้นกำหนดให้วันที่ 2 พฤษภาคม สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสรณ์ พระลานพระราชวังดุสิต ปฐมบรมราชานุสรณ์ สะพานพระพุทธยอดฟ้า และทรงบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์

ส่วน วันที่ 3 พฤษภาคม จะประกาศการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เวลา 10.00 น. เชิญพระสุพรรณบัฏ ดวงพระบรมราชสมภพ พระราชลัญจกร จากวัดพระศรีรัตนศาสนดาราม มายังพระที่นั่งไพศาลทักษิณ

วันที่ 4 พฤษภาคม เวลา 10.00 น. สรงมุรธาภิเษก ณ ชาลาพระที่นั่งจักพรรดิพิมาน (จัก -กะ-พัด-พิ-มาน) และทรงรับน้ำอภิเษก ณ พระที่นั่ง อัฐทิศอุทุมพรราชอาสน์ (อัด -ถะ- ทิด- อุ -ทุม- พร- ราด- ชะ อาด )และทรงรับเครื่องราชกกุธภัณฑ์ ขัตติยราชวราภรณ์ และพระแสง ณ พระที่นั่งภัฐรบิฐ (พัด ทะ ระ บิด) เวลา 14.00 น. เสด็จออกมหาสมาคมรับการถวายพระพร ชัยมงคล ณ พระที่นั่งอัมรินทรวินิจฉัย เวลา 16.00 น. เสด็จฯขบวนราบใหญ่ ไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ปราสาทพระเทพบิดร และพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท

วันที่ 5 พฤษภาคม เวลา 09.00 น.พระราชพิธี เฉลิมพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย และสถาปนา พระฐานันดรศักดิ์ พระบรมวงศ์ พระที่นั่งอัมรินทรวินิจฉัย เวลา 16.30 น. เสด็จพระราชดำเนิน เลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตรา ทางสถลมารค

วันที่ 6 พฤษภาคม เวลา 16.30 น. เสด็จออกสีหบัญชร ณ พระที่นั่งสุทไธสวรรยปราสาท (สุ -ทัย- สะ- หวัน- ยะ ปรา-สาท ) รับการถวายพระพรชัยมงคล โดยพสกนิกรชาวไทย เวลา 17.30 น.เสด็จออกให้คณะทูตานุทูต และกงสุสต่างประเทศเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล

ก่อนเข้าสู่พระราชพิธีเบื้องปลาย เสด็จพระราชดำเนิน เลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตรา ทางชลมารค ในช่วงปลายเดือนตุลาคม 2562 ต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด