วันราชาภิเษก 62 : ผู้ว่าฯกทม. นำ ปชช. จิตอาสาทำความสะอาดคลองเตรียมพร้อมพระราชพิธีฯ

30 เม.ย. 2562 เวลา 6:12 น.

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นำประชาชนจิตอาสา ร่วมพัฒนาทำความสะอาดคลองผดุงกรุงเกษม และคลองมหานาคเพื่อเตรียมความพร้อมพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้หน่วยพระราชทานร่วมกับประชาชนจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ ร่วมปฏิบัติหน้าที่ในโครงการ “เราทำความดีด้วยหัวใจ” เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมี พลตำรวจเอกอัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเปิดกิจกรรมพร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนจิตอาสา รวมจำนวนกว่า 1,000 คน เข้าร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ที่ลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ เขตพระนคร พร้อมกับพัฒนาทำความสะอาดคลองผดุงกรุงเกษมและคลองมหานาคให้มีความสะอาดสวยงาม

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นำประชาชนจิตอาสา ร่วมพัฒนาทำความสะอาดคลองผดุงกรุงเกษม และคลองมหานาคเพื่อเตรียมความพร้อมพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

สำหรับกิจกรรมการร่วมพัฒนาทำความสะอาดคลองผดุงกรุงเกษมและคลองมหานาค มีระยะทางรวม 5,650 เมตร ซึ่งได้แบ่งการดำเนินการเป็น 3 โซน ประกอบด้วยโซนที่ 1 คลองผดุงกรุงเกษม ตั้งแต่ประตูน้ำเทเวศน์ถึงคลองมหานาค ระยะทาง 2,800 เมตร, โซนที่ 2 คลองมหานาค ตั้งแต่คลองผดุงกรุงเกษมถึงคลองรอบกรุงหรือ คลองโอ่งอ่าง ระยะทาง 1,200 เมตร และโซนที่ 3 คลองผดุงกรุงเกษม ตั้งแต่คลองมหานาคถึงถนนพระรามที่4 (หัวลำโพง) ระยะทาง 1,650 เมตร โดยประชาชนจิตอาสาได้ร่วมพัฒนาทำความสะอาดคลองดังกล่าว พร้อมตัดแต่งกิ่งไม้ริมคลอง เก็บขยะวัชพืชในคลอง และทางเดินริมคลองทาสีทางเดินจักรยาน ริมคลองมหานาค จัดระเบียบสายไฟฟ้า และสายสื่อสาร รวมทั้งจัดระเบียบแผ่นป้ายโฆษณาริมคลองด้วย

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นำประชาชนจิตอาสา ร่วมพัฒนาทำความสะอาดคลองผดุงกรุงเกษม และคลองมหานาคเพื่อเตรียมความพร้อมพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

อย่างไรก็ตาม หมายกำหนดการณ์งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในช่วงเดือนพฤษภาคม นั้นกำหนดให้วันที่ 2 พฤษภาคม สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสรณ์ พระลานพระราชวังดุสิต ปฐมบรมราชานุสรณ์ สะพานพระพุทธยอดฟ้า และทรงบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นำประชาชนจิตอาสา ร่วมพัฒนาทำความสะอาดคลองผดุงกรุงเกษม และคลองมหานาคเพื่อเตรียมความพร้อมพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ส่วน วันที่ 3 พฤษภาคม จะประกาศการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เวลา 10.00 น. เชิญพระสุพรรณบัฏ ดวงพระบรมราชสมภพ พระราชลัญจกร จากวัดพระศรีรัตนศาสนดาราม มายังพระที่นั่งไพศาลทักษิณ

วันที่ 4 พฤษภาคม เวลา 10.00 น. สรงมุรธาภิเษก ณ ชาลาพระที่นั่งจักพรรดิพิมาน (จัก -กะ-พัด-พิ-มาน) และทรงรับน้ำอภิเษก ณ พระที่นั่ง อัฐทิศอุทุมพรราชอาสน์ (อัด -ถะ- ทิด- อุ -ทุม- พร- ราด- ชะ อาด )และทรงรับเครื่องราชกกุธภัณฑ์ ขัตติยราชวราภรณ์ และพระแสง ณ พระที่นั่งภัฐรบิฐ (พัด ทะ ระ บิด) เวลา 14.00 น. เสด็จออกมหาสมาคมรับการถวายพระพร ชัยมงคล ณ พระที่นั่งอัมรินทรวินิจฉัย เวลา 16.00 น. เสด็จฯขบวนราบใหญ่ ไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ปราสาทพระเทพบิดร และพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท

วันที่ 5 พฤษภาคม เวลา 09.00 น.พระราชพิธี เฉลิมพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย และสถาปนา พระฐานันดรศักดิ์ พระบรมวงศ์ พระที่นั่งอัมรินทรวินิจฉัย เวลา 16.30 น. เสด็จพระราชดำเนิน เลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตรา ทางสถลมารค

วันที่ 6 พฤษภาคม เวลา 16.30 น. เสด็จออกสีหบัญชร ณ พระที่นั่งสุทไธสวรรยปราสาท (สุ -ทัย- สะ- หวัน- ยะ ปรา-สาท ) รับการถวายพระพรชัยมงคล โดยพสกนิกรชาวไทย เวลา 17.30 น.เสด็จออกให้คณะทูตานุทูต และกงสุสต่างประเทศเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล

ก่อนเข้าสู่พระราชพิธีเบื้องปลาย เสด็จพระราชดำเนิน เลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตรา ทางชลมารค ในช่วงปลายเดือนตุลาคม 2562 ต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด