ข่าว

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระราชินี ทรงบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ [คลิป]

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถวายราชสักการะพระบรมราชานุสรณ์ พระลานพระราชวังดุสิต และปฐมบรมราชานุสรณ์ สะพานพระพุทธยอดฟ้า กับศาลหลักเมือง และทรงบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในพระบรมมหาราชวัง ก่อนการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระราชินีสุทิดา ประทับรถยนต์พระที่นั่งไปยังพระบรมมหาราชวัง เข้าทางประตูศักดิ์ไชยสิทธิ์ ประตูราชสำราญ ทรงบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ พระที่นั่งไพศาลทักษิณ และพระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน ในพระบรมมหาราชวัง ครั้นเวลา 16.59 น.รถยนต์พระที่นั่งเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน เสด็จฯ ไปยังหอพระสุราลัยพิมานขึ้นทางบันไดงิ้ว ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศบูชาพระพุทธรูปสำคัญต่างๆ ทรงกราบ ต่อมาเสด็จไปยังพระที่นั่งอัฐทิศอุทุมพรราชอาสน์ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย สักการะเทวดารักษาพระมหาเศวตฉัตร ทรงกราบ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ไปทรงจุดธูปเทียนเงินทองท้ายที่นั่งบูชาพระสยามเทวาธิราช ทรงกราบ เสด็จฯ ไปยังพระที่นั่งภัทรบิฐ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยสักการะเทวดารักษาพระมหาเศวตฉัตร ทรงกราบ จากนั้นเสด็จฯ ไปยังหอพระธาตุมณเฑียร ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศถวายสักการะพระบรมอัฐิ และพระอัฐิสมเด็จพระบรมราชบุพการี ทรงกราบ แล้วเสด็จฯ ไปยังพระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน องค์กลาง ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยสักการะเทวดารักษาเครื่องราชกกุธภัณฑ์ และเทวดารักษาพระที่นั่งพุดตานกาญจนสิงหาสน์ ทรงกราบ

จากนั้นเสด็จไปยังพระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน องค์ตะวันออก เสด็จเข้าห้องพระบรรทม ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยสักการะเทวดารักษาพระมหาเศวตฉัตร พระแท่นราชบรรจถรณ์ ทรงกราบ เวลาพระฤกษ์ 16.09-20.30 น.เสด็จฯ ไปยังโต๊ะเครื่องบวงสรวงสังเวย ที่ห้องพระโรงหน้าพระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน ทรงจุดธูปเทียนทอง เทียนเงิน ธูป และธูปหางปักที่เครื่องบวงสรวงสังเวย ทรงกราบ ชาวพนักงานประโคมฆ้องชัย สังข์ แตร ภูษามาลาแกว่งบัณเฑาะว์

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประทับพระราชอาสน์ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ ประธานพระครูพราหรมณ์ อ่านประกาศบวงสรวง ชาวพนักงานประโคมฆ้องชัย สังข์ แตร ภูษามาลาแกว่งบัณเฑาะว์ เมื่ออ่านประกาศบวงสรวงจบ เสด็จฯ ไปทรงโปรยข้าวตอก ดอกไม้ ที่โต๊ะเครื่องบวงสรวงสังเวย ทรงกราบ แล้วเสด็จฯ ไปประทับรถยนต์พระที่นั่งประตูสนามราชกิจ เสด็จฯ กลับพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต

ข่าวที่เกี่ยวข้อง >> สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระราชินี ถวายราชสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์