ข่าว

ภาพปีติ 3 เจ้าฟ้าฯ หลังรับการสถาปนาฐานันดรศักดิ์ [คลิป]

วันที่ 5 พ.ค. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีเสด็จฯ ไปยัง พระที่นั่งไพศาลทักษิณ ในการพระราชพิธีเฉลิมพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย สถาปนาพระฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศ์

โดยหลังจากการสถาปนาพระฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศ์ ปรากฎภาพสุดปีติ เมื่อ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนธิราเทพยบดี ทรงสวมกอด พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุธนารีนาถ สร้างความปลาบปลื้มแก่พสกนิกร

 

หลังจากที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา รับพระราชทานน้ำพระมหาสังข์ เสร็จสิ้น สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงสวมกอด สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนธิราเทพยบดี อย่างอบอุ่น

นอกจากนี้หลังจากที่ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร รับสถาปนาพระฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศ์ และพระนามเสร็จสิ้น สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงยกพระหัตถ์ให้กับ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร ด้วย