ข่าว

โปรดเกล้าฯ พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ “พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์”

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระบรมราชโองการ เรื่อง พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ ความว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 ชั้นที่ 1 แก่ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พุทธศักราช 2562

ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม พุทธศักราช 2562 เป็นปีที่ 4 ในรัชกาลปัจจุบัน