ข่าว

พระโค กินข้าวน้ำหญ้า พิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญทำนายว่า ธัญญาหาร ผลาหาร บริบูรณ์ น้ำดี

วันพืชมงคลประจำปีนี้ ผลเสี่ยงทายพระโคกิน “ข้าว-น้ำ-หญ้า” ทำนายว่า ธัญญาหาร ผลาหาร จะบริบูรณ์ดี ส่วนพระยาแรกนาหยิบเสี่ยงทายได้ผ้า 5 คืบ พยากรณ์ว่า น้ำปีนี้ปริมาณพอดี ข้าวกล้าในนาจะได้ผลบริบูรณ์

วานนี้ ( 9 พ.ค.) เวลา 08.30 น. พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนิน พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี โดยรถยนต์พระที่นั่ง มายังพลับพลาที่ประทับ ณ บริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวง เพื่อเป็นองค์ประธานในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ 2562

ในปีนี้ นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทำหน้าที่พระยาแรกนา ได้ยาตราขบวนพร้อมเทพี เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท เสร็จแล้วพระยาแรกนา เจิมพระโคเพิ่ม และ พระโคพูล และคันไถ ก่อนเริ่มการไถดะ โดยทักษิณาวรรต 3 รอบ และไถแปร 3 รอบ พร้อมหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าว

สำหรับพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประกอบด้วยพระราชพิธี 2 พิธีรวมกัน คือ พระราชพิธีพืชมงคลอันเป็นพิธีสงฆ์ และพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ เป็นพิธีพราหมณ์ โดยพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ เป็นพิธีการ ซึ่งกระทำขึ้นเพื่อความเป็นสิริมงคล และส่งเสริมบำรุงขวัญเกษตรกร เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการเพาะปลูก ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในเดือน 6 ของทุกปี อันถือเป็นเวลาที่เหมาะสมในการเริ่มต้นฤดูกาลแห่งการทำนา

พระโคแรกนาขวัญในพระราชพิธี ถูกคัดเลือกโดยศูนย์วิจัยการผสมเทียม และเทคโนโลยีชีวภาพราชบุรี สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ จากโคที่มีลักษณะดีตามเกณฑ์ที่เหมาะสม

สำหรับพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญประจำปีนี้ เป็นพระโคพันธุ์ขาวลำพูน ได้แก่ พระโคเพิ่ม และ พระโคพูล ผลการเสี่ยงทายปรากฏว่า พระโคกินข้าว น้ำ และหญ้า พยากรณ์ว่า น้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควร ธัญญาหาร ผลาหาร ภักษาหาร มังสาหาร จะอุดมสมบูรณ์ดี และในการเสี่ยงทายผ้านุ่ง พระยาแรกนาหยิบเสี่ยงทายได้ ผ้า 5 คืบ พยากรณ์ว่า น้ำสำหรับปีนี้จะมีปริมาณพอดี ข้าวกล้าในนาจะได้ผลบริบูรณ์ และผลาหาร มังสาหาร จะอุดมสมบูรณ์ดี

โดยภายหลังเสร็จสิ้นพิธี บรรดาข้าราชการ ประชาชน และเกษตรกร ต่างกรูกันเข้าไปเก็บเมล็ดพันธุ์ ข้าวเปลือก ที่ใช้หว่านในพระราชพิธีฯ รวมถึงไม้ดอกไม้ประดับ และต้นไม้ที่อยู่ในปรัมพิธี อาทิ ต้นกล้วย ต้นอ้อย เพื่อความเป็นสิริมงคล ด้วย