"ทัพฟ้า" เตรียมเทิดพระเกียรติ "พระมหากษัตริย์นักบินแห่งกรุงรัตนโกสินทร์"

10 พ.ค. 2019 เวลา 0:55 น.

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

พลอากาศเอก ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน ผู้บัญชาการทหารอากาศ สั่งการให้มีการจัดทำโครงการเฉลิมพระเกียรติ พลอากาศเอก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรฯ หลังทรงขึ้นครองราชย์ฯ ตามโบราณราชประเพณี ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยเฉพาะการเทิดเกียรติ ถวายพระเกียรติ ในฐานะ “พระมหากษัตริย์นักบินแห่งกรุงรัตนโกสินทร์”

โดยมี การจัดห้องเฉลิมพระเกียรติ ที่พิพิธภัณฑ์ ทอ. พระราชประวัติ ในด้านการบิน ตั้งแต่วันแรก ที่ทรงฝึกบินกับกองทัพอากาศ ตั้งแต่ ปี 2522 ที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้กองทัพอากาศจัดถวายการฝึกบินตามหลักสูตรโรงเรียนการบินของกองทัพอากาศ

พระองค์ทรงเริ่มทำการบิน ตั้งแต่หลักสูตรการฝึกบินเฮลิคอปเตอร์ ซึ่งระหว่างทรงฝึกบินตามหลักสูตรดังกล่าว ได้ทรงมีพระราชภารกิจติดตามสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เสด็จพระราชดำเนินเยือนสหรัฐฯ พระองค์จึงทรงเข้ารับการฝึกบินเฮลิคอปเตอร์ แบบ UH-1H ของกองทัพบกสหรัฐฯ ณ FORT BRAGG รัฐ NORTH CAROLINA ระหว่างวันที่ 14 ก.พ. 2523 ถึงวันที่ 3 เม.ย.2523 จำนวน 31.4 ชั่วโมงบิน

ทั้งนี้ หลังจากสำเร็จตามหลักสูตรการฝึกบินเฮลิคอปเตอร์ของกองทัพอากาศแล้ว ทรงเข้ารับการฝึกบินหลักสูตรเฮลิคอปเตอร์โจมตีติดอาวุธ (GUNSHIP) ของกองทัพบก ในระหว่างเดือน ต.ค. ถึงเดือน พ.ย. 2523 สำเร็จตามหลักสูตร มีชั่วโมงบิน 54.8 ชั่วโมงโดยเมื่อทรงทำการบินกับอากาศยานในแบบปีกหมุน (เฮลิคอปเตอร์) แบบต่างๆ แล้ว ทรงสนพระราชหฤทัยที่จะทรงบินกับอากาศยานแบบปีกตรึง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กองทัพอากาศจัดถวายการฝึกบินเปลี่ยนแบบให้ต่อไป

ระหว่างปลายปี พ.ศ.2525 ถึงปลายปี พ.ศ.2526 พระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงฝึกศึกษาด้านการบินกับเครื่องบินขับไล่สมรรถนะสูงแบบ F-5 E/F ที่ฐานทัพอากาศ WILLIAM รัฐแอริโซนา ในหลักสูตรการบินขับไล่ขั้นพื้นฐาน และหลักสูตรการบินขับไล่ขั้นสูง เมื่อเสด็จฯ กลับประเทศไทย พระองค์ทรงเข้ารับการฝึกบินในหลักสูตรการบินรบขั้นสูง (ADVANCE FIGHTER COURSE) กับเครื่องบินขับไล่สมรรถนะสูง F-5 E/F ที่กองบิน 1 ฝูง 102 อีก จนจบหลักสูตร

พลอากาศเอก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ได้ทรงทำการบินทบทวนหลักสูตรต่างๆ ของเครื่องบินขับไล่ไอพ่นสมรรถนะสูง F-5 E/F สม่ำเสมอตามขั้นตอน และตามวัฏภาค จนทรงพร้อมรบและครบ 1,000 ชั่วโมง เมื่อวันที่ 17 เม.ย.2532 และยังได้ทรงเข้าร่วมการแข่งขันการใช้อาวุธทางอากาศประจำปี ทรงใช้อาวุธทางอากาศ ทำคะแนนสูงตามกติกา ซึ่งกองทัพอากาศ ได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเครื่องหมายความสามารถในการใช้อาวุธทางอากาศ ชั้นที่ 1 ประเภทอาวุธระเบิด 4 ดาว อาวุธจรวด 4 ดาว และอาวุธปืน 4 ดาว

ขณะเดียวกัน พระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ ทรงปฏิบัติหน้าที่ครูการบินพระราชทานการฝึกสอนทั้งภาควิชาการ และการฝึกบินแก่นักบินขับไล่ของกองทัพอากาศ โดยกองทัพอากาศได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย เกียรติบัตรครูการบินเครื่องบินขับไล่สมรรถนะสูงแบบ F-5 E/F เมื่อวันที่ 4 พ.ค. 2537 ด้วยพระวิริยะอุตสาหะ

ทั้งนี้พลอากาศเอก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จพระราชดำเนินทรงทำการบินกับเครื่องบินแบบ F-5 E/F อย่างสม่ำเสมอ ทรงมีชั่วโมงบินเฉพาะแบบถึง 2,000 ชั่วโมง เมื่อวันที่ 4 พ.ค.2540 ซึ่งบริษัท นอร์ธรอป ประเทศสหรัฐฯ บริษัทผู้ผลิตเครื่องบินขับไล่สมรรถนะสูงแบบ F-5 E/F ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเกียรติบัตรการบินทรงทำการบินกับเครื่องบินขับไล่ไอพ่นสมรรถนะสูงแบบ F-5 E/F ครบ 2,000 ชั่วโมง ด้วย

 

ข้อมูล : กองทัพอากาศ