ข่าว

ทูลกระหม่อมฯ ทรงตอบคอมเมนท์ “พระโสทรเชษฐภคินี” แปลว่าแบบนี้

หลังจากที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เป็นพระโสทรเชษฐภคินี ผู้ที่ทรงเคารพนับถือและสนิทสนมรักใคร่ ด้วยได้ทรงร่วมสุข ร่วมทุกข์มาแต่ครั้งยังทรงพระเยาว์ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 ชั้นที่ 1 แด่ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ให้เป็นเครื่องเชิดชูเกียรติยศสืบไป นั้น

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ฯ ทรงตอบคอมเมนต์ของผู้ที่เข้ามาแสดงความยินดี โดยเข้าใจว่า “พระโสทรเชษฐภคินี” เป็นตำแหน่งที่ทรงรับพระราชทานจาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ว่า พระโสทรเชษฐภคินี ไม่ใช่ตำแหน่ง แต่คำนี้แปลว่าพี่สาว และไม่ใช่พระนามใหม่แต่อย่างใด

นอกจากนี้ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ฯ ยังได้ทรงตอบคำถามของผู้ที่บอกว่าอยากให้ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ฯ รับสถาปนาพระยศเป็นสมเด็จพระพี่นางว่า “จริงๆ แล้วถ้ารับสถาปนาก็จะมีข้อจำกัด และไม่ใกล้ชิดประชาชนง่ายเท่านี้ จะดูโบราณ ทำงานลำบากกว่าเดิม”

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ ร.10 แด่ทูลกระหม่อม