ในหลวง ราชินี ทรงรับเชิญเสด็จฯ เปิดประชุมสภาฯ

17 พ.ค. 2562 เวลา 10:39 น.

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีกา เรียกประชุมรัฐสภา พ.ศ. 2562 ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป นั้น

ล่าสุด มีหนังสือราชการสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เรื่องการเปิดประชุมรัฐสภา โดยมีเนื้อหาระบุว่า

“พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงรับเชิญเสด็จพระราชดำเนิน พร้อมด้วย สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ไปทรงเปิดประชุมรัฐสภา ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมวิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ ในการนี้ ภายหลังทรงเปิดประชุมรัฐสภาแล้ว จะมีการประชุมรัฐสภาเพื่อเลือกประธานวุฒิสภา และรองประธานวุฒิสภา ส่วนการเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎรและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร จะดำเนินการในวันถัดไป”

ซึ่งจากการตรวจสอบไปยัง นายสรศักดิ์ เพียรเวช เลขาธิการรัฐสภา ได้รับการยืนยันว่ามีการดำเนินการตามที่ปรากฎในหนังสือจริง

ขณะที่การเลือกตั้ง ประธานวุฒิสภา นั้น มีรายงานว่าจะมีขึ้นในเย็นวันที่ 24 พ.ค. 2562 โดยใช้สถานที่ห้องประชุม TOT ที่เดียวกับที่จะใช้เลือกตั้งประธานสภาผู้แทนราษฎรในวันที่ 25 พ.ค.

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th