เชิญโหลดฟรี...! ภาพวิดีทัศน์ประวัติศาสตร์ไทย พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

18 พ.ค. 2019 เวลา 4:12 น.

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ได้จัดทำภาพภาพวิดีทัศน์งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ออกเป็น 2 ชุด ซึ่งมีความยาว 2 ชั่วโมง และ ความยาว 24.47 นาที

โดยวิดีทัศน์แต่ละชุด ซึ่งเป็นการรวบรวมวินาทีประวัติศาสตร์ ความยิ่งใหญ่เเละงดงาม ของพระราชพิธีตั้งแต่การอัญเชิญพระสุพรรณบัฎดวงพระบรมราชสมภพและพระราชลัญจกร , พระราชพิธีสรงพระมุรธาภิเษก ทรงรับน้ำอภิเษก ทรงรับเครื่องราชกกุธภัณฑ์ขันติยราชวราภรณ์และพระแสง , เสด็จออกมหาสมาคม ,พระราชพิธีเฉลิมพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย และสถาปนาพระฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศ์ , เสด็จพระราชดำเนิน เลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค และเสด็จออกมหาสมาคม ณ สีหบัญชร

ท่านสามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิงค์ใต้คลิป

ฉบับประมวลภาพพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ความยาว 2 ช.ม

Download : https://drive.google.com/open?id=1oUr7RGW8jvzYzRJbYD5nd08u2mUJfdMD

ประมวลภาพพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ความยาว 24.47 นาที

Download : https://drive.google.com/open?id=1fqIuVFJHYSFBf5k2XCKUkIsWfJ4kLawe