ข่าว

นายกฯ นำข้าราชการ จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จฯพระราชินี

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) พร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีและคู่สมรส ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ นำพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนชัยถวายพระพรและถวายราชสดุดี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2562 ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

 

โอกาสนี้ พล.อ.ประยุทธ์ เปิดกรวยกระทงดอกไม้ถวายเครื่องราชสักการะ ถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี และกล่าวนำถวายพระพรชัยมงคลหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เพื่อแสดงความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกัน ความว่า

“ขอพระราชทานกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท ข้าพระพุทธเจ้า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า มีความปลาบปลื้มปีติเป็นล้นพ้น จึงมาร่วมแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยพร้อมเพรียงกัน เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา ของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทในวันนี้
เนื่องในโอกาสมหามงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษาของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทในวันนี้

ปวงข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายต่างประจักษ์แก่ใจถึงน้ำพระราชหฤทัยแห่งใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างเป็นอเนกประการ ด้วยพระวิริยะอุตสาหะ และพระปรีชาสามารถ ตลอดจนพระราชจริยวัตรอันงดงาม ได้ตราตรึงในจิตใจปวงข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย และขจรขจายไปทั่วราชอาณาเขต

ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 3 มิถุนายน พุทธศักราช 2562 ปวงข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ด้วยความจงรักภักดี ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและอานุภาพแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากล โปรดอภิบาลประทานชัยมงคลให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ทรงพระเกษมสำราญ พระเกียรติคุณแผ่ไพศาลทั่วทิศานุทิศ มีพระราชปณิธานสิ่งใดจงสัมฤทธิ์ สถิตเป็นมิ่งขวัญของเหล่าปวงข้าพระพุทธเจ้าและพสกนิกรชาวไทยตลอดกาลนิรันดร์เทอญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม”

จากนั้น นายกรัฐมนตรีได้นำร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีจอมราชา พร้อมกล่าวทรงพระเจริญอย่างกึกก้อง