ข่าว

สมเด็จพระสังฆราชฯ ประทานพระวโรกาสให้ พุทธศาสนิกชน ถวายสักการะวันคล้ายวันประสูติ

วันนี้ 25 มิ.ย. สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช เปิดเผยว่า เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จลงพระวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ประทานพระวโรกาสให้คณะพระภิกษุสามเณร และพุทธศาสนิกชน เฝ้าถวายสักการะ เนื่องในวาระคล้ายวันประสูติ 26 มิถุนายน 2562

สำหรับ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ พระนามเดิมคือ อัมพร ประสัตถพงศ์ ฉายา อมฺพโร ประสูติเมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2470 เป็นสมเด็จพระสังฆราชไทยพระองค์ที่ 20 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ โดยทรงเริ่มดำรงตำแหน่งในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 และทรงเป็นเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร ประธานกรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต แม่กองงานพระธรรมทูต ด้วย

ขอบคุณภาพจาก สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช