ข่าว

สมเด็จพระสังราชฯ ทรงเจิมรถไฟฟ้าขบวนใหม่สายสีน้ำเงิน

สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเจิมรถไฟฟ้าขบวนใหม่ของโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน พร้อมทรงทดลองประทับรถไฟฟ้าเสด็จไปยังศูนย์ซ่อมบำรุง

วันนี้ (12 กรกฎาคม 2562) สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จยังสถานีสนามไชย ถนนสนามไชย เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เพื่อประทับรถไฟฟ้าจากสถานีสนามไชยไปยังศูนย์ซ่อมบำรุงพระราม 9 และทรงประกอบพิธีเจิมรถไฟฟ้าขบวนใหม่ ของโครงการรถไฟฟ้าสายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงิน)ช่วงหัวลำโพง – บางแค และช่วงเตาปูน – ท่าพระ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้ปฏิบัติงานและประชาชนผู้ใช้บริการ

โดยมีนายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) นายสมบัติ กิจจาลักษณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) นายรัตน์ สันตอรรณพ กรรมการบริหารและผู้บริหารอาวุโส บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงาน รฟม. , BEM และ ช. การช่าง เฝ้ารับเสด็จ ณ ศูนย์ซ่อมบำรุงพระราม 9 ถนนพระราม 9 กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง – บางแค มีกำหนดจะเปิดให้บริการภายในเดือนกันยายน 2562 และช่วงเตาปูน – ท่าพระ มีกำหนดจะเปิดให้บริการภายในเดือนมีนาคม 2563