มท. สั่งทุกจังหวัดจัดงานเฉลิมฯ "พระพันปีหลวง" 5-19 ส.ค.

01 ส.ค. 2562 เวลา 8:36 น.

มท.1 สั่งการทุกจังหวัดเตรียมการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมจัดตักบาตร-จุดเทียนชัยถวายพระพร 12 ส.ค.

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ตามมติที่ประชุมหารือการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 เห็นชอบให้กระทรวงมหาดไทยจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 ในส่วนภูมิภาค

โดยสั่งการไปยังผู้ว่าราชการทุกจังหวัดให้ดำเนินการ จัดกิจกรรมในระหว่างวันที่ 5 – 19 สิงหาคม 2562 ให้ทุกจังหวัดประดับพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัด พร้อมประดับธงชาติไทยร่วมกับธงตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 และธงอักษรพระนามาภิไธย ส.ก.

พร้อมเชิญชวนบริษัท ห้างร้าน และประชาชนดำเนินการดังกล่าวด้วย พร้อมทั้งให้ทุกจังหวัดจัดสถานที่สำหรับให้ประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดทุกจังหวัด รวมถึงสถานที่ราชการและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่งรวมทั้งประดับไฟบริเวณศาลากลางจังหวัดและสถานที่สำคัญของจังหวัดให้สวยงาม

สำหรับกิจกรรมในวันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม 2562 จะเริ่มตั้งแต่เวลา 07.15 น. พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร จำนวน 88 รูป หรือจำนวนตามที่จังหวัดเห็นว่าเหมาะสม ต่อจากนั้นเวลา 09.00 น. พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลฯ เวลา 18.30 น. พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และในเวลา 19.30 น. พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

นอกจากนั้น ในวันดังกล่าวแต่ละจังหวัดจะจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง จิตอาสาพัฒนาถนนสายหลัก และจิตอาสาพัฒนาสวนสาธารณะ เพื่อถวายพระราชกุศล และจัดกิจกรรมสาธารณกุศลอื่น ๆ เช่น การพัฒนาอาชีพผู้ด้อยโอกาส การจัดบริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ในพื้นที่ห่างไกล การเลี้ยงอาหารกลางวันผู้ด้อยโอกาส คนชรา หรือกิจกรรมอื่น ๆ ตามที่แต่ละจังหวัดกำหนด รวมถึงจัดกิจกรรมดังกล่าวพร้อมกันในทุกอำเภอ อย่างสมพระเกียรติ

ซึ่งกระทรวงมหาดไทยขอเชิญชวนประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมกิจกรรมฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ตามที่แต่ละจังหวัดกำหนด เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกัน