ข่าว

มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งผู้พิพากษา 143 ราย

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ มีพระบรมราชโองการ โปรเกล้าฯ แต่งตั้งผู้พิพากษา 143 ราย

วันที่ 2 ต.ค. 2562 ในเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้มีเผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการตุลาการ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งผู้พิพากษาประจำศาล ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาศาลชั้นต้น จำนวน 143 ราย โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในฐานะนายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ ดังนี้ . .

เพิ่มเราเป็นเพื่อน ข่าว ข่าวด่วน ทันเหตุการณ์ทุกวัน @springnews
เพิ่มเพื่อน