มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งผู้พิพากษา 143 ราย

02 ต.ค. 2562 เวลา 11:05 น.

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ มีพระบรมราชโองการ โปรเกล้าฯ แต่งตั้งผู้พิพากษา 143 ราย

วันที่ 2 ต.ค. 2562 ในเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้มีเผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการตุลาการ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งผู้พิพากษาประจำศาล ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาศาลชั้นต้น จำนวน 143 ราย โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในฐานะนายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ ดังนี้ . .

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ มีพระบรมราชโองการ โปรเกล้าฯ แต่งตั้งผู้พิพากษา 143 ราย ราชกิจจาฯ เผยแพร่ มีพระบรมราชโองการ โปรเกล้าฯ แต่งตั้งผู้พิพากษา 143 ราย ราชกิจจาฯ เผยแพร่ มีพระบรมราชโองการ โปรเกล้าฯ แต่งตั้งผู้พิพากษา 143 ราย ราชกิจจาฯ เผยแพร่ มีพระบรมราชโองการ โปรเกล้าฯ แต่งตั้งผู้พิพากษา 143 ราย ราชกิจจาฯ เผยแพร่ มีพระบรมราชโองการ โปรเกล้าฯ แต่งตั้งผู้พิพากษา 143 ราย ราชกิจจาฯ เผยแพร่ มีพระบรมราชโองการ โปรเกล้าฯ แต่งตั้งผู้พิพากษา 143 ราย ราชกิจจาฯ เผยแพร่ มีพระบรมราชโองการ โปรเกล้าฯ แต่งตั้งผู้พิพากษา 143 ราย ราชกิจจาฯ เผยแพร่ มีพระบรมราชโองการ โปรเกล้าฯ แต่งตั้งผู้พิพากษา 143 ราย ราชกิจจาฯ เผยแพร่ มีพระบรมราชโองการ โปรเกล้าฯ แต่งตั้งผู้พิพากษา 143 ราย ราชกิจจาฯ เผยแพร่ มีพระบรมราชโองการ โปรเกล้าฯ แต่งตั้งผู้พิพากษา 143 ราย ราชกิจจาฯ เผยแพร่ มีพระบรมราชโองการ โปรเกล้าฯ แต่งตั้งผู้พิพากษา 143 ราย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด