Spring News

สมุทรสาคร "เฝ้าระวังเชิงรุก" ลงเรือ เก็บตัวอย่างน้ำลาย กลุ่มเปราะบาง

03 ก.ค. 2564 เวลา 1:45 น.

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลชัยมงคล (วัดน่วมกานนท์) จังหวัดสมุทรสาครใส่ชุด PPE นั่งเรือ และขับรถ ออกหน่วยไปบริการตรวจเชิงรุกนอกโรงพยาบาล ตามบ้านเรือนประชาชน

โดยตระเวนเก็บตัวอย่างน้ำลาย (Pooled saliva samples) กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงวัยที่ออกจากบ้านยาก หรือ ผู้ป่วยติดเตียง เพื่อหาผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่าในพื้นที่ให้เร็วที่สุด เป็นการสกัดกั้นไม่ให้เชื้อโรคโควิด-19แพร่ระบาดไปในวงกว้าง ปฎิบัติการนี้เรียกว่าระบบ "เฝ้าระวังเชิงรุก" (Active surveillance)

สมุทรสาคร "เฝ้าระวังเชิงรุก"  ลงเรือ เก็บตัวอย่างน้ำลาย กลุ่มเปราะบาง สมุทรสาคร "เฝ้าระวังเชิงรุก"  ลงเรือ เก็บตัวอย่างน้ำลาย กลุ่มเปราะบาง สมุทรสาคร "เฝ้าระวังเชิงรุก"  ลงเรือ เก็บตัวอย่างน้ำลาย กลุ่มเปราะบาง

สมุทรสาคร "เฝ้าระวังเชิงรุก"  ลงเรือ เก็บตัวอย่างน้ำลาย กลุ่มเปราะบาง สมุทรสาคร "เฝ้าระวังเชิงรุก"  ลงเรือ เก็บตัวอย่างน้ำลาย กลุ่มเปราะบาง สมุทรสาคร "เฝ้าระวังเชิงรุก"  ลงเรือ เก็บตัวอย่างน้ำลาย กลุ่มเปราะบาง สมุทรสาคร "เฝ้าระวังเชิงรุก"  ลงเรือ เก็บตัวอย่างน้ำลาย กลุ่มเปราะบาง สมุทรสาคร "เฝ้าระวังเชิงรุก"  ลงเรือ เก็บตัวอย่างน้ำลาย กลุ่มเปราะบาง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด