Spring News

จุดตรวจเชิงลึกโควิด-19 วัดบางขุนเทียนนอก ประชานชนเรอบัตรคิวทกลางสายฝน

13 ก.ค. 2564 เวลา 7:15 น. 5

โดยรายแรกที่มารอรับบัตรคิวได้เดินทางมารอตั้งแต่บ่าย 3 โมงของวันที่ 9 ก.ค.64 เพื่อรอเจ้าหน้าที่แจกบัตรคิว ซึ่งบัตรคิวที่ได้รับจะได้รตรวจโควิด-19 ในวันอาทิตย์ที่ 11 ก.ค. 64 ซึ่งเป็นวันตรวจวันสุดท้าย โดยหน่วยบริการจุดนี้ สามารถให้บริการตรวจประชาชนได้จำนวน 1000 คน

จุดตรวจเชิงลึกโควิด-19 วัดบางขุนเทียนนอก ประชานชนเรอบัตรคิวทกลางสายฝน จุดตรวจเชิงลึกโควิด-19 วัดบางขุนเทียนนอก ประชานชนเรอบัตรคิวทกลางสายฝน จุดตรวจเชิงลึกโควิด-19 วัดบางขุนเทียนนอก ประชานชนเรอบัตรคิวทกลางสายฝน

จุดตรวจเชิงลึกโควิด-19 วัดบางขุนเทียนนอก ประชานชนเรอบัตรคิวทกลางสายฝน จุดตรวจเชิงลึกโควิด-19 วัดบางขุนเทียนนอก ประชานชนเรอบัตรคิวทกลางสายฝน จุดตรวจเชิงลึกโควิด-19 วัดบางขุนเทียนนอก ประชานชนเรอบัตรคิวทกลางสายฝน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด