ประมวลภาพ "ปลาตายเกลื่อนชายหาดแหลมฉบัง"

26 มี.ค. 2561 เวลา 4:24 น.

ปลาตายเกลื่อน ชายหาดแหลมฉบัง ชาวบ้านคาดผลจากโรงงานปล่อยน้ำเสีย

 

ปลาตายเกลื่อน ชายหาดแหลมฉบัง ชาวบ้านคาดผลจากโรงงานปล่อยน้ำเสีย

ปลาตายเกลื่อน ชายหาดแหลมฉบัง ชาวบ้านคาดผลจากโรงงานปล่อยน้ำเสีย

ปลาตายเกลื่อน ชายหาดแหลมฉบัง ชาวบ้านคาดผลจากโรงงานปล่อยน้ำเสีย

ปลาตายเกลื่อน ชายหาดแหลมฉบัง ชาวบ้านคาดผลจากโรงงานปล่อยน้ำเสีย

ปลาตายเกลื่อน ชายหาดแหลมฉบัง ชาวบ้านคาดผลจากโรงงานปล่อยน้ำเสีย ปลาตายเกลื่อน ชายหาดแหลมฉบัง ชาวบ้านคาดผลจากโรงงานปล่อยน้ำเสีย

ปลาตายเกลื่อน ชายหาดแหลมฉบัง ชาวบ้านคาดผลจากโรงงานปล่อยน้ำเสีย

ปลาตายเกลื่อน ชายหาดแหลมฉบัง ชาวบ้านคาดผลจากโรงงานปล่อยน้ำเสีย ปลาตายเกลื่อน ชายหาดแหลมฉบัง ชาวบ้านคาดผลจากโรงงานปล่อยน้ำเสีย

ปลาตายเกลื่อน ชายหาดแหลมฉบัง ชาวบ้านคาดผลจากโรงงานปล่อยน้ำเสีย

ปลาตายเกลื่อน ชายหาดแหลมฉบัง ชาวบ้านคาดผลจากโรงงานปล่อยน้ำเสีย

ปลาตายเกลื่อน ชายหาดแหลมฉบัง ชาวบ้านคาดผลจากโรงงานปล่อยน้ำเสีย