ประมวลภาพ “เก็บเมล็ดข้าวมงคล ในพระราชพิธีพืชมงคล”

วันนี้ [14 พ.ค. 2561 ] หลังจากเสร็จสิ้นพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญแล้ว ซึ่งเป็นประเพณีที่สืบสานมาจากอดีต สุ่ปัจจุบันที่กระทำมาในทุกๆปี
ทางเจ้าหน้าที่ ได้อนุญาติ ให้พสกนิกร และ เกษตรกร เข้ามายังแปลงนาจำลองเพื่อเก็บเมล็ดข้าวมงคล ที่ใช้ในพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ
เพื่อนำเก็บเป็นเมล็ดพันธุ์มงคลในการทำการเกษตรต่อไป และถือว่าเป็นอีกหนึ่งขวัญกำลังใจให้แก่เกษตรในการประกอบอาชีพต่อไป