ประมวลภาพ “สถานการณ์ การชุมนุมคนอยากเลือกตั้ง”4

เวลา 14.45 น. บริเวณทำเนียบรัฐบาล เจ้าหน้าที่ได้วางกำลัง เพื่อรักษาความปลอดภัย หากผู้ชุมนุม “กลุ่มคนอยากเลือกตั้ง” เข้ามายังบริเวณดังกล่าว
ทั้งนี้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้กำชับและเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกลุ่มผู้ชุมนุมแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติการทุกฝ่าย
ช่างภาพ : อุดมชัย สว่างแก้ว [Springnews Photo]