ประมวลภาพ “ประดับไฟ ดอกไม้ วันแม่แห่งชาติ 2561”

ประดับไฟเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 ณ ถนนราชดำเนิน

กรุงเทพมหานคร จัดประดับไฟ และ ดอกไม้ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 โดยประดับดอกไม้ตลอดถนนราชดำเนิน ตั้งแต่ ลานพระบรมรูปทรงม้า ผ่านยังสะพานผ่านฟ้าฯ จรดไปยังพื้นที่สนามหลวง ทั้งประดับไฟเพื่อความสวยงามยามค่ำคืน และเพื่อให้ประชาชนได้ร่วมเฉลิมพระเกียรตินั้นแล้ว ยังสามารถถ่ายรูปเป็นที่ระลึก หรือ พาบุตรหลานมาร่วมชมความสวนงามดังกล่าวตลอดเดือนสิงหาคมนี้

ช่างภาพ : อุดมชัย สว่างแก้ว [Springnews Photo]