ประมวลภาพ "ยื่นหนังสือทวงถาม กรณี สุรชัย แซ่ด่าน...สาบสูญ"

05 มี.ค. 2562 เวลา 7:44 น.

นางปราณี ด่านวัฒนานุสรณ์ ภรรยานายสุรชัย แซ่ด่าน เดินทางเข้ายื่นหนังสือ ต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กรณีขอให้ตรวจสอบการบังคับบุคคลให้สูญหาย ณ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ถ.แจ้งวัฒนะ ในช่วงเช้าวันนี้

( 5 มี.ค.2562 ) นางปราณี ด่านวัฒนานุสรณ์ (ป้าน้อย) ภรรยานายสุรชัย แซ่ด่าน พร้อมด้วย นายสมยศ พฤกษาเกษมสุข เดินทางเข้ายื่นหนังสือ ต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กรณีขอให้ตรวจสอบการบังคับบุคคลให้สูญหาย (นายสุรชัย แซ่ด่าน) ณ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ถ.แจ้งวัฒนะ โดยมีคุณอังคณา นีละไพจิตร กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมารับเรื่อง

นางปราณี ด่านวัฒนานุสรณ์ ภรรยานายสุรชัย แซ่ด่าน เดินทางเข้ายื่นหนังสือ ต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กรณีขอให้ตรวจสอบการบังคับบุคคลให้สูญหาย ณ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ถ.แจ้งวัฒนะ ในช่วงเช้าวันนี้

ทั้งนี้ด้านนายสมยศ พฤกษาเกษมสุข กล่าวว่า เนื่องจากบุคคลทั้ง 3 เป็นเพียงผู้มีความคิดเห็นแตกต่างไปจากประเพณีการเมืองการปกครองของไทยเป็นไปตามยุคสมัยการเปลี่ยนแปลงของสังคมยุคใหม่ การฆาตกรรมจึงเป็นการฆาตกรรมทางการเมือง โดยเกิดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกันกับการที่รัฐบาลไทย เดินทางมาประชุมมิตรภาพไทยลาวครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 13-15 ธันวาคม 2561 ดังนั้นรัฐบาลไทยอาจมีส่วนเกี่ยวข้องหรือรู้เห็น การฆาตกรรมอุ้มฆ่าในครั้งนี้ โดยที่ก่อนหน้านี้ รัฐบาล ประยุทธ์จันทร์โอชา มีความพยายามจะนำตัวบุคคลทั้ง 3 มาที่ประเทศไทยให้ได้ทั้งนี้ในปี 2559 มีการอุ้มฆ่านายอิทธิพล สุขแป้น และในปี 2560 มีการอุ้มฆ่านายวุฒิพงษ์ กชนธรรมคุณ มาแล้ว จึงเป็นไปได้ว่าการฆาตกรรมมาจากบุคคลกลุ่มเดียวกัน อันเป็นการกระทำที่ละเมิดสิทธิมนุษย์ชนอย่างรุนแรง จึงขอให้คณะกรรมการสิทธิมนุษย์ชน ได้ตรวจสอบการอุ้มฆ่าทั้งสามคนนี้ และติดตามศพนายสุรชัย แซ่ด่านที่หายสาบสูญไป เพื่อให้ญาติได้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาต่อไป และดำเนินการป้องกันความรุนแรงทางการเมืองทุกชนิด หยุดยั้งหน่วยงานความมั่นคงหรือหน่วยงานราชการลับ ไม่ให้มีการกระทำนอกระบบกฎหมายด้วยการอุ้มฆ่า

นางปราณี ด่านวัฒนานุสรณ์ ภรรยานายสุรชัย แซ่ด่าน เดินทางเข้ายื่นหนังสือ ต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กรณีขอให้ตรวจสอบการบังคับบุคคลให้สูญหาย ณ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ถ.แจ้งวัฒนะ ในช่วงเช้าวันนี้ นางปราณี ด่านวัฒนานุสรณ์ ภรรยานายสุรชัย แซ่ด่าน เดินทางเข้ายื่นหนังสือ ต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กรณีขอให้ตรวจสอบการบังคับบุคคลให้สูญหาย ณ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ถ.แจ้งวัฒนะ ในช่วงเช้าวันนี้ นางปราณี ด่านวัฒนานุสรณ์ ภรรยานายสุรชัย แซ่ด่าน เดินทางเข้ายื่นหนังสือ ต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กรณีขอให้ตรวจสอบการบังคับบุคคลให้สูญหาย ณ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ถ.แจ้งวัฒนะ ในช่วงเช้าวันนี้ นางปราณี ด่านวัฒนานุสรณ์ ภรรยานายสุรชัย แซ่ด่าน เดินทางเข้ายื่นหนังสือ ต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กรณีขอให้ตรวจสอบการบังคับบุคคลให้สูญหาย ณ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ถ.แจ้งวัฒนะ ในช่วงเช้าวันนี้ นางปราณี ด่านวัฒนานุสรณ์ ภรรยานายสุรชัย แซ่ด่าน เดินทางเข้ายื่นหนังสือ ต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กรณีขอให้ตรวจสอบการบังคับบุคคลให้สูญหาย ณ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ถ.แจ้งวัฒนะ ในช่วงเช้าวันนี้ นางปราณี ด่านวัฒนานุสรณ์ ภรรยานายสุรชัย แซ่ด่าน เดินทางเข้ายื่นหนังสือ ต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กรณีขอให้ตรวจสอบการบังคับบุคคลให้สูญหาย ณ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ถ.แจ้งวัฒนะ ในช่วงเช้าวันนี้ นางปราณี ด่านวัฒนานุสรณ์ ภรรยานายสุรชัย แซ่ด่าน เดินทางเข้ายื่นหนังสือ ต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กรณีขอให้ตรวจสอบการบังคับบุคคลให้สูญหาย ณ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ถ.แจ้งวัฒนะ ในช่วงเช้าวันนี้ นางปราณี ด่านวัฒนานุสรณ์ ภรรยานายสุรชัย แซ่ด่าน เดินทางเข้ายื่นหนังสือ ต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กรณีขอให้ตรวจสอบการบังคับบุคคลให้สูญหาย ณ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ถ.แจ้งวัฒนะ ในช่วงเช้าวันนี้

ช่างภาพ : อุดมชัย สว่างแก้ว [Springnews Photo]