ข่าว

ประมวลภาพ “ซ้อมเสมือนจริง ริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก” (คลิป)

16.00 น. วันนี้ (17 เม.ย.2562) ซ้อมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศพยุหยาตราสถลมารค เสมือนจริงในวันแรก การซ้อมดังกล่าวได้ตามเส้นทางเสด็จเลียบพระนครจากพระบรมมหาราชวัง วัดบวรนิเวศวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม พระบรมมหาราชวัง ใช้เวลาในการซ้อมแต่ละครั้งประมาณ 3 ชั่วโมง และปิดถนนกว่า 40 เส้นทาง คาดว่าเปิดใช้ตามปกติเวลา 21.30 น.

ในการซ้อมมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศพยุหยาตราสถลมารค เสมือนจริงในวันแรก วันนี้ (17 เม.ย.2562) มีการปิดเส้นทางเพื่อทำการซ้อมทั้งหมด 3 ริ้วขบวน ได้แก่

ริ้วขบวนที่ 1
 ริ้วขบวนเชิญพระสุพรรณบัฏ ดวงพระราชสมภพและพระราชลัญจกร จากวัดพระศรีรัตนศาสดารามไปยังพระที่นั่งไพศาลทักษิณ

ริ้วขบวนที่ 2 ริ้วขบวนราบใหญ่ เสด็จพระราชดำเนินจากพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยมไหยสูรยพิมานไปทรงนมัสการพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรประกาศพระองค์เป็นพุทธศาสนูปถัมภก ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม

สำหรับริ้วขบวนที่ 3 ริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศพยุหยาตราสถลมารคเสด็จเลียบพระนคร ระยะทางประมาณ 7 กิโลเมตร เริ่มต้นที่พระที่นั่งอาภรณ์ภิโมกข์ปราสาท ภายในพระบรมมหาราชวัง พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท ศาลาสหทัยสมาคม เคลื่อนริ้วขบวนตามเส้นทางสู่วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร และวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร ซึ่งเป็นเส้นทางที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จในขบวนพยุหยาตราสถลมารคเลียบพระนคร วันที่ 5 พฤษภาคม เวลา 16.30 น.

ริ้วขบวนที่ 3 นี้ ประกอบด้วยตำรวจม้า ทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ กรมพลาธิการทหารบก กรมสรรพาวุธทหารบก หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศ วงดุริยางค์ทหาร กองทัพเรือ นักเรียนเตรียมทหาร นักเรียนโรงเรียนวชิราวุธ ผู้แทนกระทรวง ทบวง กรมต่างๆ และข้าราชบริพารในพระองค์ 904 สำนักพระราชวัง รวมกว่า 1,500 คน

เพิ่มเราเป็นเพื่อน ข่าว ข่าวด่วน ทันเหตุการณ์ทุกวัน @springnews
เพิ่มเพื่อน


ภาพ : วิษณุ สุนทรานนท์ [Springnews Photo]