ข่าว ประมวลภาพข่าว

ประมวลภาพ “Miss Universe Thailand 2019 ทัวร์รอบกรุง”

กิจกรรมแรกของ 60 ผู้เข้าประกวด Miss Universe Thailand 2019City Tour กรุงเทพมหานคร สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองไทย
วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 7.30 – 11.00 น. บริเวณเกาะรัตนโกสินทร์

เวที Miss Universe Thailand 2019 เริ่มต้นกิจกรรมแรกในการเก็บตัวผู้เข้าประกวดปีนี้ด้วยกิจกรรม City Tour กรุงเทพมหานคร โดยผู้ผ่านเข้าประกวดทั้ง 58 คนจะเดินทางสู่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว) เพื่อสักการะพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร หรือพระแก้วมรกต พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของประเทศไทย และเดินทางต่อสู่ศาลหลักเมืองกรุงเทพฯ

 


เพิ่มเราเป็นเพื่อน ข่าว ข่าวด่วน ทันเหตุการณ์ทุกวัน @springnews
เพิ่มเพื่อน

ภาพ : อุดมชัย สว่างแก้ว [Springnews Photo]