ข่าว ประมวลภาพข่าว

ประดับไฟ ท้องสนามหลวง น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ประดับไฟ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ใน นิทรรศการ “ชุมชนต้นแบบแห่งความดี…วิถีไทยในแบบพ่อ”เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
พร้อมกันนี้ ในวันพ่อแห่งชาตินี้ 5-14 ธันวาคม62 เวลา 08.00 – 19.00 น. พบกับ มหกรรม ศิลปวัฒนธรรม เชื่อมโยงภูมิปัญญาท้องถิ่น 4 ภาค ที่จะทำให้ทุกท่านได้สัมผัสบรรยากาศ 4 ภาคด้วยรอยยิ้มแห่งความสุข ณ บริเวณท้องสนามหลวง