ข่าว ประมวลภาพข่าว

มาฆบูชา วัดท่าไม้

พระครูปลัดอุเทน สิริสาโร เจ้าอาวาสวัดท่าไม้ นำศิษยานุศิษย์ ผู้ถือศีลปฏิบัติธรรมและพุทธศาสนิกชน เวียนเทียนรอบอุโบสถทองคำวัดท่าไม้ครั้งแรก เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปีพุทธศักราช 2563 นอกจากนี้ภายในวัดยังมีสถานที่ศักดิ์ให้สักการระมากมายเช่น พระอุโบสถ มีพระพุทธชินราชจำลองหน้าตัก 69 นิ้ว เป็นพระประธานในพระอุโบสถ รวมทั้งมีพระเชียงแสน พระสุโขทัย และพระอู่ทอง ร่วมประดิษฐานในพระอุโบสถด้วย ศาลาการเปรียญ มีพระพุทธหิรัญราช เป็นพระพุทธรูปทรงเครื่องกษัตริย์ปางประทานพร เป็นพระประธานในศาลาการเปรียญ ศาลาชินบัญชร เป็นสถานที่รองรับพุทธศาสนิกชนในการปฏิบัติธรรมรักษาศีลเจริญสติปัฏฐานสี่ เป็นต้น